Trafikstøj
Debat_web.png
I Gladsaxe Kommune er trafikstøj den primære kilde til støj. Vi er ekstremt hårdt belastet af trafikstøj fra de to stærkt trafikerede motorveje, som gennemskærer kommunen. Vi er mange borgere, som dagligt lider under den sønderrivende larm, som også fratager os vores gode nattesøvn og livskvalitet. Der tales nu om muligheder for overdækning af motorvejene, […]

I Gladsaxe Kommune er trafikstøj den primære kilde til støj. Vi er ekstremt hårdt belastet af trafikstøj fra de to stærkt trafikerede motorveje, som gennemskærer kommunen. Vi er mange borgere, som dagligt lider under den sønderrivende larm, som også fratager os vores gode nattesøvn og livskvalitet.

Der tales nu om muligheder for overdækning af motorvejene, hvilket absolut er en rigtig god idé. Overdækning er desværre et kæmpe anlægsprojekt, som har særdeles lange udsigter før det eventuelt realiseres.

Jeg mener at trafikstøjen skal bekæmpes nu. Der skal søges tekniske løsninger, som på kort sigt giver reduktion af trafikstøjen. Derfor foreslår Radikale Venstre til det kommende Byrådsmøde at Gladsaxe Byråd retter henvendelse til førende specialister indenfor støjområdet.

Gladsaxe er medlem af Gate 21, som er et partnerskab for grøn omstilling og indbefatter projektet ”Silent City”, der sætter fokus på trafikstøj og kortlægger mulighederne for reduktion af støj. ”Silent City” kan give Gladsaxe faglig og relevant viden om støjbekæmpelse og understøtte vores videre arbejde med støjreduktion.

Herigennem kan vi hurtigt skabe overblik over mulige tiltag, som kan være enkle at gennemføre f.eks. en hastighedsnedsættelse, opsætning af fartmålere m.m. Lad vores samarbejdspartnere i ”Silent City” kortlægge mulighederne, så vi kan tage stilling til hvordan, og med hvilke initiativer, vi bedst og hurtigst kommer trafikstøjsproblemerne til livs.

Vi kan og skal reducere trafikstøjen. Vi kan gøre det i etaper, så vi også høster gevinster på støjområdet på kort sigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top