Vandskade i Gnisten
Gnisten-2.jpg
Det regnede da børnene fra Gnisten kom hjem fra skoven da Gladsaxe Bladet var forbi onsdag. Foto: Peter Kenworthy.
En stor indsats fra personalet gjorde at børnehuset kunne åbne allerede dagen efter. De ældste børn er i skoven – i hvert fald lidt endnu

Der er en kommet en alvorlig vandskade i Børnehuset Gnisten på Søborghus Allé, da et vandrør over køkkenet var sprunget mandag – formodeligt på grund af hård frost. Der var løbet meget vand ned gennem loftet, og ud i køkkenskabe, og endda videre ned i kælderen.

Ifølge Stinne Føns, der er forælder til Halfdan på 5 år som går i Gnisten, har personalet dog været lynhurtige og har arrangeret, at de to ældste børnehavegrupper på skift er i deres skovhytte og i Tyrolerhuset i Bagsværd, mens resten er på stuer der ikke er så hårdt ramt.

– Vi er som forældre glade for, at de har skoven og hytten derude – børn bliver både gladere, mere (motorisk) begavede og får lettere ved at lære, når de er i udflytter og helt tæt på naturen – desværre nedlægges skoven til sommer. Så er der kun Gladsaxe Skovbørnehave tilbage og ikke nogen tilbud til os i Søborg, tilføjer Stinne Føns.

Gladsaxe Skovbørnehave er en selvejende børnehave, der vandt prisen som Årets Dagtilbud 2019.

Også områdeleder, Henrik Boman, var imponeret over den store indsats fra personalet, der gjorde at Gnisten kunne genåbne allerede dagen efter.

– Ejedomsafdelingen og forsikringsselskabet skal nu vurdere skadernes omfang, og der er allerede sat forskellige tiltag i gang, så børnehuset kan holde åbent på en forsvarlig måde. For eksempel bliver der lige nu arbejdet på at få etableret en madvogn, så der kan blive produceret mad til børnene, efter Sundhedsstyrelses forskrifter, fortæller Henrik Boman.

Naturoplevelser giver glade, sunde børn
I Dagtilbudsstrategi 2, der blev godkendt af byrådet i 2019, kan man læse at udflyttergrupperne er et forholdsmæssigt dyrt tilbud, i forhold til kommunens øvrige tilbud, og at det foreslås at afvikle dem.

I flere høringssvar til dagtilbudsstrategien – primært fra forældrebestyrelserne i de berørte områdeinstitutioner – mente man at skovgrupperne i Gnisten og Højmarksvej ikke burde afvikles.

For at gøre det nemmere for dagtilbuddene at komme ud i de grønne områder i kommunen, har Gladsaxe Byråd vedtaget en pulje på 500.000 kroner i 2020, 2021 og 2022 til medfinansiering af indkøb af el-ladcykler til kommunes dagtilbud.

I rapporten ”Natur i danske dagtilbud 2018”, lavet af Center for Børn og Natur, Københavns Universitet, kan man læse at Danmark er det land i verden, hvor der er flest naturinstitutioner og at der aldrig før har været flere naturinstitutioner i Danmark.

– Omkring en fjerdedel af institutionerne bruger ikke naturen regelmæssigt, og mange institutioner peger på, at både børn, forældre og personale gerne vil benytte naturen mere. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, motorik, kreativitet, lege mellem drenge og piger, børns robusthed og børns interesse for omverdenen, tilføjer man i rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top