Borgermøde om grøn omstilling
Vindmøller-7.jpg
Ifølge den nye Strategi for Grøn Omstilling skal Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050 og elforbruget være 100 procent vedvarende i 2030.  Foto: Peter Kenworthy.
Forslag om alt fra fartsænkninger på motorvejene og prioritering af cyklisme til samkørselspartnerskaber

Torsdag havde Gladsaxe Kommune inviteret til digitalt borgermøde om kommunens nye forslag til Strategi for Grøn Omstilling. Her kunne man høre mere om strategien, der er i høring indtil 28. februar, stille spørgsmål til politikere og fagfolk, og komme med forslag.

Danmark er et af de lande i verden, der belaster kloden mest per indbygger, men Gladsaxe bakker op om Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningerne på verdensplan på under to grader, og helst under 1,5, kan man læse i forslaget.

De overordnede mål i strategien er at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, og at Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050.

CO2-reduktionen skal, efter planen, ske inden for transport, energi og økonomi, og i partnerskab med borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører.

Vi er nødt til at ændre vores vaner
Ifølge delmålene i forslaget, skal en tredjedel af bilerne i Gladsaxe i 2030 køre på grønne drivmidler, elforbruget skal være 100 procent baseret på vedvarende energi samme år, fremtidige byggerier skal være bæredygtige, før man bygger nyt skal man overveje om man kan renovere eksisterede bygninger og busserne skal være eldrevne fra 2025.

Desuden vil Gladsaxe Kommune blandt andet arbejde for, at undgå yderligere udbygning af motorveje i og omkring Gladsaxe, da næsten halvdelen af Gladsaxes CO2-udledning kommer fra transport.

Der var omkring 60 deltagere til borgermødet, der foregik over Teams, og de havde flere forslag til hvordan målene kunne nås.

Karl-Einar foreslog at sænke farten på motorvejene, Inger ville prioritere cyklisterne frem for bilisterne, René ville have samkørselspartnerskaber i sportsforeningerne og Sussi fortalte, at hun så frem til mere detaljerede planer for, hvordan strategien skal føres ud i livet.

Også repræsentanter fra Gladsaxe Kommune var med på at der skal ske noget.

– Jo mindre energi vi bruger, jo mindre skal vi producere. Problemet er bare at der ikke er sket nok … Først og fremmest skal vi have løftet vores indsats med energibesparelser … og så skal vi have mere grøn energi, sagde Anne Stougaard fra kommunens Miljøforvaltning.

– Det er helt tydeligt at trafikken er vores store udfordring, og det er vigtigt at vi ikke udbygger motorvejene og vores vejnet, pointerede byrådsmedlem Trine Henriksen (Ø).

Og Borgmester Trine Græse (A) fortalte, at der er en negativ og selvforstærkende spiral i gang, og at det derfor er vigtigt at Gladsaxe har ambitiøse mål for den grønne omstilling.

– Vi skal have alle borgere og virksomheder i kommunen med i arbejdet, for vi er alle sammen nødt til at ændre bare en lille smule på vores vaner, hvis vi skal nå de her mål, tilføjede borgmesteren.

Løfter er ikke tilstrækkelige
Spørgsmålet er så, om ”en lille smule” er nok. For bilparken i Gladsaxe er stigende – og langt de fleste nye biler kører stadig på benzin eller diesel. Der er en støt stigende trafik på Motorring 3 ved Gladsaxe. Og mange bygninger bliver netop ikke genbrugt, selvom en ny analyse fra Rambøll viser at renovering er mest klimavenligt.

Tal fra Energistyrelsen, viser at faldet i Gladsaxes CO2-udledning er stagneret mellem 2014 og 2018 (hvor de seneste tal er fra), og at CO2-udledningen fra transport i samme periode var stigende.

Og hvis verden skal holde sig under de to grader i forhold til det førindustrielle niveau, som er Parisaftalens mål, eller under de 1,5 grader som den tilstræber, har vi meget travlt.

For ifølge FN’s klimapanel er de aktuelle nationale, regionale og lokale løfter slet ikke tilstrækkelige.

– At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver en større skala og et højere tempo i forhold til at transformere energi-, jord- samt by- og industrielle systemer globalt, pointerede man i en rapport om global opvarmning fra 2019.

Temperaturstigningen er nemlig allerede på over 1 grad, og FN’s klimapanel vurderer, at hvis vi skal holde os under 2 grader kræver det, at vi globalt skal ned på en udledning der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger. Udledningen per dansker er nærmere 20 end 2.

Strategi for Grøn Omstilling forventes at blive behandlet i Miljøudvalget 12. april, og i byrådet 28. april.

1 kommentar om “Borgermøde om grøn omstilling”

  1. Kunne Gladsaxe Kommune så ikke starte med at få opsat flere ladestandere til elbiler. Jo jo nok oplades de gennem sort energi pt., men det ville være med til at understøtte den grønne omstilling, såfremt Gladsaxe kommune f.eks. Brugte parkeringspladserne bag Rådhuset til opladningsstation for elbiler. For hvor mange medarbejder bruger p- pladserne i weekenden ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top