Digitalt borgermøde om spildevandsplan
20170228_162701.jpg
Torsdag den 25. er der digitalt borgermøde om Spildevandsplan 2021

”Spildevandsplan 2021” lyder ikke lige frem som et spændende emne, men der er en række konsekvenser på forskellige niveauer og derfor er der indkaldt til digitalt borgermøde torsdag 25. februar kl. 19.30-20.30. Linket til møde, som holdes på platformen Teams, findes på gladsaxe.dk/nykloak fra mandag den 22. februar.

Sagen er, som læsere har kunne følge med i hos Gladsaxe Bladet, at regnvand og spildevand bliver blandet i kloakken. Men kloakkerne er for små til de mængder regn, man oplever nu og forventer i fremtiden.
Konsekvensen er, at regnvand blandet med spildevand oversvømmer kældre og veje og udledes til søer, moser og åer, når det regner kraftigt. Det sker cirka 50 gange årligt.

Organiske og miljøfremmede stoffer
Det er et problem at spildevand kommer i kontakt med miljøet fordi det kan være belastet med forurening i form af forskellige miljøfremmede stoffer ud over organisk stof og næringsstoffer.

– Spildevand fra husholdninger indeholder typisk organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P), skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside.

Det blandede vand bliver ved overbelastning i kloakkerne ledt ud i åer og søer – herunder Utterslev Mose. Ved at separerer vandet, vil det udelukkede være regnvand som udledes. Spildevandet som skal renses, kommer der tiol at være mindre af fordi man i dag renser det hele, når det ikke løber over.

– Det er en mere bæredygtig løsning, fordi vi ikke skal bruge ressourcer på at transportere og rense regnvandet på et centralt renseanlæg, men i stedet kan føre det tilbage til det naturlige vandkredsløb tættere på, hvor det falder, skriver Gladsaxe Kommune som står bag planen sammen med forsyningsselskabet Novafos.

U11 (1)

Private grundejere og virksomheder
Planen involverer grundejere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, som ikke i forvejen har et opdelt kloaksystem. Forslaget indebærer nemlig, at grundejerne over tid også skal adskille spildevand og regnvand – og selv betale for arbejdet på egen grund.

Forsyninger og kommuner må ikke udføre arbejde på private grunde og betale for det. Det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for at udskifte og vedligeholde sit kloaksystem.

Borgere skal konkret have ændret afløbssystemet på grunden, så spildevand fra køkken, bad og toilet løber i et system, og regnvand fra tage og indkørsler, løber i et andet system.

– Det vil betyde, at du enten skal have gravet en rende, som dit regnvand fra tagrender kan løbe i på overfladen eller have lagt et ekstra sæt ledninger, som regnvandet skal kobles på. Hvad der kan lade sig gøre hos dig, og hvordan det skal gøres, vil være forskelligt fra grund til grund, skriver Gladsaxe Kommune

Erfaringer fra andre kommuner, oplyser Gladsaxe Kommune, er en gennemsnitspris for et parcelhus på mellem 40.000 og 60.000 kr. Hvis man udfører separeringen med overfladeløsninger kan det være billigere, og hvis man kan få en nedsivningstilladelse og håndtere regnvandet på sin egen grund, kan man under visse forudsætninger få tilbagebetalt en del at tilslutningsbidraget som kan være op til cirka 25.000 kr.

Gladsaxe Bladet har tidligere beskrevet, at der i referatet fra et byrådsmøde i november skulle være en pris for rækkehuse på cirka 15.000 kroner og etageejendomme på cirka 10.000.

Før og siden
Gladsaxe Kommune og Novafos går fra 2021 i gang med at forny de fælleskloakerede områder i Gladsaxe Kommune, det forventes at tage mellem 35 og 40 år før hele kommune er blevet separat-kloakeret.

På Gladsaxe Kommunens hjemmeside om de nye kloakker, kan du indtaste din adresse for at se hvornår der ifølge planen skal graves hos dig. Søborg, Utterslev, Buddinge og Mørkhøj står først for tur og tidsrammen er ind til videre 2021 – 2035.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top