Går langsomt fremad
Hjemløs-2.jpg
Kommunerne spiller en vigtig rolle for, at socialt frikort kan blive en succes for borgere der er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.  Foto: Peter Kenworthy.
Forsøg med socialt frikort til udsatte er blevet benyttet af 11 Gladsaxe-borgere

Folketinget vedtog en lov om forsøg med de såkaldte sociale frikort i 2018. Loven giver socialt udsatte ret til at tjene 20.000 kroner skattefrit om året, uden at pengene bliver modregnet deres offentlige ydelser.

Målgruppen for ordningen er borgere med særlige sociale problemer, samt borgere der er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Ifølge Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune har 19 borgere fået bevilget et socialt frikort i Gladsaxe i 2019 og 2020. 11 af dem har brugt kortet, og har samlet tjent lige under 60.000 kroner.

Ligesom i resten af landet har det i Gladsaxe været svært at få lige så mange til at bruge kortet, som man havde skønnet var muligt, men forvaltningen vil alligevel relancere ordningen.

– Det tager tid at implementere nye muligheder og vi må også samtidig sande, at de jobs som borgerne med social frikort kan udføre, har været svære at skaffe på grund af corona. Derfor giver det bestemt mening at forlænge ordningen, siger formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A).

– Vi ved fra evalueringen at det betyder meget for den enkelte borger, at det at arbejde er på ordinære vilkår og at det derfor er en positiv indflydelse på borgerens oplevelse af at være en del af arbejdspladsen, tilføjer hun.

Højner selvfølelsen
I Ankestyrelsens evaluering af forsøgsordningen i april, kan man blandt andet læse at antallet af brugere af det sociale frikort det første år, udgjorde omkring 10 procent af hvad man havde forventet. Blandt andet var mange bekymrede for at de kunne få sanktioner i deres ydelse eller afslag på førtidspension, hvis de benyttede sig af ordningen.

De fleste af brugerne var udsatte borgere, der igennem længere tid har modtaget kontanthjælp, samt havde grundskolen som højeste gennemførte uddannelse.

– Det har positiv virkning for borgerne, at selve arbejdet via frikortet er på ordinære vilkår, fordi det er med til at højne selvfølelsen hos borgeren og har en positiv indflydelse på borgerens integration på arbejdsmarkedet, tilføjer Ankestyrelsen.

For virksomheder giver ordningen desuden mulighed for både at forbedre profilen og skaffe hurtig, fleksibel arbejdskraft.

Er ikke dovne
Formanden for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen, kalder ordningen for ”en genial løsning” som alt for få dog ved eksisterer, i januar-udgaven af Socialrådgiveren.

Og Rådet for Socialt Udsatte pointerede, i et inspirationskatalog til forsøget med frikort i 2019, at kommunerne spiller en vigtig rolle for, at frikortet kan blive en succes.

– Der er brug for lokale oplysningsindsatser, så de potentielle brugere af frikortet kender til muligheden. De skal hjælpes til at se den gode idé i frikortet, og de skal matches med de rette jobmuligheder, tilføjede man.

Og det er helt klart at kommunen skal være en aktiv spiller, og at det kræver en opsøgende indsats, mener Kristine Henriksen.

– I Gladsaxe gør vi det gennem de sociale indsatser hvor vi ved at målgruppen for det sociale frikort er, tilføjer hun.

Bør ikke erstatte førtidspension
Succesen viser med al tydelighed, at socialt udsatte ikke er dovne, selv om de er på kontanthjælp, kunne man læse i redaktør Poul Struve Nielsens leder i Hus Forbi i juni sidste år.

– Problemet med det sociale frikort er, at det kan komme til at indgå som en billig erstatning for andre ordninger. Og et socialt frikort bør ikke erstatte en førtidspension eller et fleksjob, tilføjer han.

Kristine Henriksen fortæller, at hun mener at det sociale frikort skal ses som et supplement og ikke en erstatning for, om en borger for eksempel skal bevilliges førtidspension eller flexjob.

– Hovedparten af de borgere, der benytter det sociale frikort er meget langt væk fra arbejdsmarkedet – mange på grund af misbrug, hjemløshed med videre. Det social frikort skal give dem mulighed for at opleve at tjene egne penge og samtidig opleve en succes, tilføjer hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top