Hovedudvalget tager stilling til anonymitet eller ej
Debat_web-e1635242968723.png
Beslutningen om, at Gladsaxe Kommunes medarbejderundersøgelse er anonym, er truffet af Hovedudvalget, som består af ni medarbejderrepræsentanter og seks ledelsesrepræsentanter. Svarprocenterne i 2016 og 2019 var henholdsvis 86 på 84 procent, hvilket er i den høje ende sammenlignet med andre kommuner. Spørgsmålet om anonymitet har været drøftet i Hovedudvalget flere gange. For der er også […]

Beslutningen om, at Gladsaxe Kommunes medarbejderundersøgelse er anonym, er truffet af Hovedudvalget, som består af ni medarbejderrepræsentanter og seks ledelsesrepræsentanter. Svarprocenterne i 2016 og 2019 var henholdsvis 86 på 84 procent, hvilket er i den høje ende sammenlignet med andre kommuner. Spørgsmålet om anonymitet har været drøftet i Hovedudvalget flere gange. For der er også medarbejderrepræsentanter, som ønsker, at undersøgelsen skal være anonym, fordi de mener, at anonymit giver mere retvisende svar og højere svarprocent.

Selvom medarbejderundersøgelsen ikke er anonym, er den det i praksis for næsten alle medarbejdere. For en leder kan ikke på egen hånd få adgang til navngivne besvarelser. Kun hvis der er tegn på alvorlig mistrivsel, som for eksempel fysiske-, psykiske- eller seksuelle overgreb, kan arbejdsmiljøgruppen, som består af leder og medarbejderrepræsentanter, sammen og i fortrolighed få oplyst, hvem der har afgivet bekymrende svar, så de sammen kan handle på det.

Medarbejderundersøgelsen handler om medarbejdernes arbejdsforhold. Derfor mener jeg fortsat, at det er de respektive samarbejdsorganisationer, der i fællesskab skal beslutte, hvordan medarbejderundersøgelsen skal udformes, og ikke Byrådet, sådan som Lene Svendborg fra Lokallisten Gladsaxe foreslår. I stedet opfordrer Byrådet til at Hovedudvalget tager en fornyet drøftelse af medarbejderundersøgelsen og eventuelt inddrage erfaringerne fra andre kommuner med anonyme APV’er. Samtidig pålægger Byrådet ledelsen til at gøre medarbejderundersøgelsen anonym, hvis det herefter er det, medarbejderrepræsentanterne ønsker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top