Lokallisten søger svar
Debat_web.png
I Gladsaxebladet var der i uge 6 to læserbreve vedr. Lokallistens forslag om at gøre fremtidige trivselsundersøgelser/APV i Gladsaxe anonyme, skrevet af henholdsvis Trine Græse og Enhedslisten.

I Gladsaxebladet var der i uge 6 to læserbreve vedr. Lokallistens forslag om at gøre fremtidige trivselsundersøgelser/APV  i Gladsaxe anonyme, skrevet af henholdsvis Trine Græse og Enhedslisten.  

 Som bekendt blev Lokallistens forslag stemt ned med stemmerne 11 for og 14 imod.  

I stedet for vedtog partierne S, SF og Ø et ændringsforslag stillet af Ø.  

Det er derfor IKKE et enigt byråd der står bag Ø´s forslag, hvilket man kan få indtryk af i TG´s læserbrev. 

 Vi kan umiddelbart ikke konstatere enighed i tolkningen af forslaget fra Enhedslisten. 

I TG´s læserbrev tolker vi, at hvis et FLERTAL af medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget efter en ny drøftelse fortsat ønsker ikke-anonyme APVér, så vil de forblive ikke-anonyme.  

 Enhedslistens læserbrev giver derimod indtryk af, at ved en ny drøftelse i Hovedudvalget, er det op til den enkelte medarbejdergruppes repræsentant, at beslutte hvordan lige deres medarbejdergruppe skal udføre trivselsmålinger. 

 Altså, at vi i byrådet fremover kan få præsenteret resultater af APVér der er gennemført anonymt for nogle medarbejdergrupper og ikke-anonymt for andre? Kan de to partier mon gøre os alle klogere på, præcis hvordan det vedtagne forslag skal fungere i praksis? Skal APV ensrettes eller differentiere? 

 Lokallisten ønsker uden tvivl anonymitet for ALLE kommunens medarbejdere. Vi håber inderligt, at det fornyede fokus på emnet vil resultere i en beslutning om, at Gladsaxe selvfølgelig fremover gennemfører trivselsundersøgelser anonymt – lad os dog vise vores medarbejdere den fortjente tillid. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top