Overbebyggelse og utryghed
Gyngemose-Park-13-05-21.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er Gyngemose Park et overbebygget område der er på vej til at blive utrygt, eller et almindeligt boligområde, hvor der har været enkelte hændelser i den senere tid? Foto: Kaj Bonne.
Der har været flere voldsomme hændelser i Gyngemose Park det senest halve år. Og så er der blevet bygget for tæt og for meget, mener flere beboere

Da DR flyttede til Ørestaden, satte det gang i en udvikling af området ved Gyngemosen, og første spadestik til Gyngemose Park blev taget i 2006. Områdets nye bebyggelse består af både højhusbyggerier og lavere bygninger, et hospital og flere butikker.

Men der har på det seneste været flere dramatiske hændelser, som tilsyneladende er kommet i takt med at flere og flere beboelsesejendomme er skudt op i området.

I august blev en mand skuddræbt på Gyngemose Parkvej, og 16. januar blev området evakueret og politiet uskadeliggjorde hvad der tilsyneladende var en bilbombe. Flere personbiler er også blevet stukket i brand.

– Den seneste tid har budt på voldsomme hændelser her i Gyngemosen, hvor jeg bor. Da jeg flyttede ind, var der ganske stille og roligt. Men sidenhen er området blevet så overbebygget, at man tager sig til hovedet. Mange steder er der intet lys i lejlighederne og heller ingen steder for børn, fortæller Lise Vork, der flyttede ind i Gyngemose Park i 2008.

– Er det klogt at bebygge så tæt, at trygheden går fløjten? Er kommunen virkelig så forhippet på at få nye skatteborgere, at man er ligeglad med at etablere en ny ghetto med massiv bebyggelse, tilføjer hun.

Vil ikke acceptere utryghed
Også Steen Gerner, der er formand for G/F Gyngemosepark, mener at der er bygget for tæt og for meget i Gyngemose Park, og at der er for mange tomme lejligheder, hvor eventuelle ‘kedelige personer’ hurtigt kan få en bolig.

– Jeg er ikke utryg. Men vi vil på ingen måde acceptere at folk bliver utrygge herude. Derfor er grundejerforeningen gået i dialog med politiet, om at oprette et samarbejde, fortæller han. Dette er dog på nuværende tidspunkt i den indledende fase.

– Når der bor 5.000 mennesker, så er der altid uheldige elementer. Vi har haft to ubehagelige episoder inden for det sidste halve år, men nu har jeg boet her i 11 år, og det er de eneste episoder jeg kender til, tilføjer han.

Ganske almindeligt boligkvarter
Lokalpolitiet i området fortæller til Gladsaxe Bladet, at man generelt oplever Gyngemose Park som et ganske almindeligt boligkvarter.

– Men jeg forstår godt, at tre alvorlige hændelser inden for et halvt år kan virke voldsomt og skabe utryghed. Det er vi opmærksomme på, når vi færdes i området, og derfor har vi efter hændelserne sammen med gode lokale samarbejdspartnere i boligforening og kommune holdt to borgermøder – og aktuelt inviteret til endnu et – for berørte beboere i området, fortæller politikommissær og leder af lokalpolitiet i Gladsaxe, Klaus Mortensen.

– Lokalbetjente følger dagligt op og tager affære på henvendelser, bekymringer eller andet fra beboere, og lokalpoliti, kommune og boligforeninger mødes fast mindst hver måned og orienterer hinanden om, hvad der rører sig i området. Trods de seneste hændelser, ser vi ikke en generel negativ udvikling i kriminaliteten i området – og jeg synes nu også, at jeg fornemmer på de fleste beboere, jeg har talt med, at de er glade for at bo der, tilføjer han.

En isoleret ø
Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), pointerer at kommunen efter skudepisoden og bombefundet har foretaget forebyggende og tryghedsskabende initiativer på gadeplan og er i direkte kontakt med områdets beboere, samt at det i Gladsaxe Kommunes seneste analyse af boligområdet, fremgår at området ikke betragtes som et risikoområde.

– Det gælder beboersammensætningen, kriminalitet, sociale problemer – bortset fra lidt flere underretninger på børneområdet samt familier på kontanthjælp, som må flytte fordi de ikke fortsat kan betale den høje husleje, fortæller han.

– Men Gyngemose Park og lejlighederne i de tætliggende høje bygningskomplekser ligger som en isoleret ø i forhold til det øvrige Mørkhøj og Gladsaxe. Flertallet af de 1005 lejligheder udlejes af 8 private selskaber. Fraflytningsprocenten er cirka 25 procent årligt, hvilket muligvis svækker beboernetværk og kendskabet til hinanden, tilføjer Michael Dorph Jensen.

Kræver målrettet indsats
Og det ville være ærgerligt hvis man – med et nyt, stort boligbyggeri som Gyngemose Park – ikke har lært af fortidens erfaringer med tætbebyggede, mere eller mindre isolerede, ensartet funktionalistiske områder. Bebyggelser der, da de blev opført, ellers stod i positiv kontrast til industribyernes mere eller mindre forfaldne arbejderkvarterer.

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Martin Skou Heidemann (V), mener at Gladsaxe er på vej til at kunne føje yderligere et boligområde til listen af steder der er udfordrede, og at man må finde på nye værktøjer, så man kan sikre at Gyngemose Park er et trygt boligområde.

– Gladsaxe må om nogen have stor erfaring og viden fra de mange års arbejde med Social Balance i andre bydele og burde have haft øje for en målrettet indsats i Gyngemose Park langt tidligere, mener Martin Skou Heidemann.

– Når man bygger så tæt og laver en lokalplan for området, burde man også kunne forudse, at der skal arbejdes med en målrettet indsats med SSP og forebyggende indsatser som andre steder i kommunen. Bare fordi arkitekturen er moderne, bliver området jo ikke et trygt miljø af sig selv, tilføjer han.

Fakta:

Gladsaxe Kommune arbejder for, at alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, samt attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Kommunen nedsatte i 2018 en lokal styregruppe for social balance Gyngemose Park.

Formålet med Lokalplan 176 for Gyngemosepark-området fra 2005 er, at TV-Byen skal ”omdannes og udvikles til en ny levende bydel med boliger og en bred vifte af erhvervsformål”.

I Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik skriver man at ”forudsætningen for at skabe byliv er, at der bygges tæt og nogle steder også relativt højt”, og anerkender samtidig, at Gyngemose Park er ”tæt bebygget”.

Det samlede indbyggertal for Mørkhøj og Gyngemosen var på cirka 10.000 i 2018 og forventes at stige med op til 2.000 frem mod 2030.

Den 51-årige mand der var mål for bilbomben 16, januar var angiveligt Bandidos-veteran. Ifølge en politirapport om rocker- og bandesituationen i 2020, har der været et stigning af banderelaterede skudepisoder og drab siden 2019.

Politiet fortæller, at man gerne hører fra beboere i Gyngemose Park, hvis nogen skaber utryghed i området på 4386 1448.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top