Rosport på Bagsværd Sø
Debat_web.png
Bagsværd Sø og omgivelser er ikke egnet til rosport og publikum til regattaer. Søen er lavvandet og derfor er bundvegetationen veludviklet, med det resultat at vandplanterne er til gene for roerne.

Bagsværd Sø og omgivelser er ikke egnet til rosport og publikum til regattaer. Søen er lavvandet og derfor er bundvegetationen veludviklet, med det resultat at vandplanterne er til gene for roerne.

På land er forholdene heller ikke optimalefor tilskuerne til mesterskabsstævnerne. Tribunearealet er utilstrækkeligt, og en udvidelse vil kræve en tilsvarende udvidelse af parkeringsarealerne.

Hvis forholdene skal gøres ideelle for rosporten, skal Bagsværd Sø graves dybere så bundvegetationen ikke kan nå overfladen, og skovdistriktet skal afgive skovareal (fredskov) til publikum – i form af tribune- og parkeringspladser.

Danmark har en lang tradition for at være med på sejrsskamlerne i vandsport og det vil derfor være naturligt at skaffe optimale betingelser for udøverne.

Jeg mener at den bedste løsning vil være at flytte trænings- og konkurrence faciliteter til Københavns Havn hvor der er store planer for udbygning af en ny bydel ved den nordlige udsejling til Øresund.

Hvis området mellem Trekroner og sydpå til Operaen og Skuespilhuset reserveres til rosport, så har man samtidig løst pladsproblemerne til publikum. Parkeringsareal kan man i nogen grad se bort fra, da området er fint dækket af den kollektive trafik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top