Svært for de svage
Corona-skole-COLOURBOX45442665.jpg-small.jpg

Stressed pupil in despair because schools are still closed due to Coronavirus

Foto: Colourbox.
Corona-nedlukningen ramte de socialt udsatte og fagligt svage elever hårdest, siger ny rapport

Fjernundervisning var mest udfordrende for de elever, der i forvejen havde det svært.

I en ny undersøgelse som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, vurderer mange lærerne i grundskolen at elever fra socialt udsatte hjem har haft et lavere udbytte af fjernundervisningen. Langt de fleste gymnasieledere mente samtidig at nødundervisningen har haft en negativ betydning for de fagligt svage elevers læring.

Syv ud af ti grundskolelærere vurderer at læringsudbyttet under nedlukningen i foråret 2020 var generelt lavere end i den almindelige undervisning, og hver anden elev i 5.-8. klasse vurderer selv, at de lærte mindre under nedlukningen.

Mange af eleverne var udfordrede på motivationen, og lærere fandt det sværere at motivere eleverne under nedlukningen. Men på den anden side havde en del elever – især fagligt stærke elever og dem der normalt er udfordret af klassefællesskabets sociale dynamikker – haft glæde af færre forstyrrelser og mere ro.

Klare og tydelige retningslinjer virkede
Kontrasten til den almindelige undervisning var stor under nedlukningen i foråret 2020. Nedlukningen var mest udfordrende – fagligt og trivselsmæssigt – for de mere sårbare elevgrupper, for eksempel elever fra socialt udsatte hjem og elever der får specialundervisning eller anden faglig støtte. Enkelte elever for eksempel med psykiske problemer synes at have haft gavn af undervisningen derhjemme, konkluderer EVA i rapporten.

– Erfaringsopsamlingen viser, at tydelig rammesætning, klare strukturer og italesættelse af forventninger har været vigtige på alle niveauer fra forvaltning til skoleledelse, lærere og elever. Kommunalforvaltningens retningslinjer har ifølge de interviewede skoleledere spillet en afgørende rolle for, at de kunne træffe de nødvendige beslutninger og formulere klare retningslinjer til lærerne, eleverne og deres forældre. På de skoler, hvor ledelsen hurtigt meldte klare og tydelige forventninger ud, fik lærerne alt andet lige de bedst mulige betingelser for at planlægge og prioritere deres indsats, tilføjer man.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top