En tand bedre
ldre-tænder-COLOURBOX25742541.jpg

Dentist working with elderly patient. Hand of doctor in glove.

Foto: Colourbox.
Alt for mange ældre bliver ikke tilbudt den omsorgstandpleje, de er berettiget til, lyder kritikken fra tandlæger og Ældre Sagen. I Gladsaxe får alle borgere, som flytter i plejebolig tilbudt omsorgstandpleje, siger formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde omsorgstandpleje til svækkede borgere, der har svært ved at benytte en almindelig tandlæge. Det er typisk ældre, der bor på plejehjem eller i ældreboliger. Men kommunerne skal være bedre til at visitere til tilbuddet. Det konkluderede Sundhedsstyrelsen i en rapport i 2016, hvor en arbejdsgruppe kom med fem anbefalinger til at forbedre omsorgstandplejen. I dag er kun én ud af de fem anbefalinger blevet fulgt, skriver Tandlægebladet.

– Kommunerne har haft år til at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men der er nærmest intet sket. Alt for få ældre visiteres til omsorgstandplejen og får ikke den tandpleje, de er berettiget til. Det er en skandale, fastslår Børge Hede, som er tidligere overtandlæge fra omsorgstandplejen i Københavns Kommune og adjungeret lektor på Tandlægeskolen i København.

I Ældre Sagen er man også skuffet over, at anbefalingen om bedre visitation ikke er blevet fulgt.

– Vi mener, at man automatisk skal visiteres til omsorgstandplejen i det øjeblik, man flytter på plejehjem, ligesom man mange steder får tilbuddet om en plejehjemslæge, siger seniorkonsulent i Ældre Sagen, Rikke Hamfeldt.

Automatisk tilbud om omsorgstandpleje
Og alle borgere, som flytter i plejebolig får, ifølge formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorte Wichmand Müller (F), automatisk et tilbud om omsorgstandpleje i Gladsaxe Kommune, hvilket ifølge hende er en praksis der er unik for Gladsaxe Kommune.

Hun fortæller at politikerne i Gladsaxe Kommune igennem længere tid har været bekendt med og haft fokus på, at dårlig mundhygiejne giver tandsygdomme og nedsat livskvalitet for de mest udsatte ældre borgere.

– På den baggrund blev der tilbage i 2015 truffet politisk beslutning om at igangsætte en indsats med fokus på at forbedre beboernes mund- og tandhygiejne på pleje- og demensboligområdet. Allerede efter tre år havde indsatsen resulteret i, at der skete en markant positiv udvikling i mund- og tandmundhygiejne i kommunens plejeboliger, fortæller Dorthe Wichmand Müller.

– Det vurderes, at både ledelsen og personalet generelt har fået en større opmærksomhed på vigtigheden af god mund- og tandhygiejne i kommunens plejeboliger. En opmærksomhed, der har bidraget til, at personalet er blevet bedre til at identificere en sund mund og de hyppigst forekommende tandsygdomme samt vide, hvordan de skal handle ud fra den enkelte beboers behov for mundpleje. Vi skal på kommende udvalgsmøde i april behandle en afsluttende status for mund- og tandhygiejnen i vores plejeboliger, tilføjer hun.

Rettet mod mest udsatte ældre
Ifølge Sundhedsloven er tilbuddet om omsorgstandpleje udelukkende rettet imod de mest udsatte ældre, det vil sige borgere ”der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud”.

I en vejledning om omfanget og kravene til den kommunale tandpleje, fra Sundheds- og Ældreministeriet, kan man desuden læse, at det ikke er hensigten, at en bredere kreds af svagelige ældre borgere eller personer med handicap, der kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgs-tandplejetilbuddet.

Tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2016 viste, at Gladsaxe havde lidt under 4,5 omsorgsplejepatienter i procent af borgere over 65 år – hvilket er lidt under Sundhedsstyrelsens gennemsnitlige vejledning på mellem 4,75 og 5,75 procent. Landsgennemsnittet var 2,3 procent og tallet for Region Hovedstaden var 3,3.

Ifølge tal, som Tandlægeforeningen har fået fra Danmarks Statistik, er antallet af Gladsaxe-borgere, der er blevet visiteret til omsorgstandplejen på de kommunale klinikker, steget fra 499 i 2016 til 531 i 2018, men faldt til 512 i 2019.

Og ifølge Gladsaxe Kommunes beregninger modtager 4,2 procent af alle borgere over 65 år i starten af marts omsorgstandpleje, selvom andelen kan variere fra måned til måned.

Tandpleje i Gladsaxe Kommune udføres af personale fra kommunens egen omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen arbejder både med forebyggelse og behandling, og tandplejen forgår ude på kommunens plejeboliger: Bakkegården, Møllegården, Hareskovbo, Egegården og Rosenlund, hvor der er placeret tandklinikker, fortæller Dorthe Wichmand Müller.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top