Fagre nye verden i ældreplejen
Debat_web.png
I skyggen af Covid-19 har vi alle på den hårde måde lært, at digitale hjælpemidler og virtuelle skærmkontakter er en fattig erstatning for direkte menneskelig kontakt og nærvær. Kommunen arbejder på, at flere borgere i hjemmeplejen og beboerne i plejeboliger, kobles på digitale løsninger, der kaldes hverdagsteknologi. Det kan være, at: *Et fysisk besøg erstattes […]

I skyggen af Covid-19 har vi alle på den hårde måde lært, at digitale hjælpemidler

og virtuelle skærmkontakter er en fattig erstatning for direkte menneskelig kontakt og nærvær.

Kommunen arbejder på, at flere borgere i hjemmeplejen og beboerne i plejeboliger, kobles på digitale løsninger, der kaldes hverdagsteknologi. Det kan være, at:

*Et fysisk besøg erstattes af et computerstyret skærmbesøg.

* Genoptræningshjælp til hjemmeboende ikke ydes via et besøg af en fysio -eller ergoterapeut, men via et computerprogram og anden special teknologi.

* Medicinhåndtering klares ved hjælp af medicinrobotter ude i borgerens hjem.

Desuden bliver der arbejdet digitalt med brug af sansestimulering, erindrings- og kognitiv stimulation for demensramte borgere i plejeboligerne.

Hverdagsteknologi hverken kan eller må erstatte menneskelig kontakt og professionel hjælp. Og slet ikke føre til besparelser af medarbejdere.

Det skal være medarbejdere i hjemmeplejen og i plejeboligerne som den enkelte kender og er tryg ved, der introducerer og hjælper borgeren med teknologien.

Medarbejderne skal uddannes grundigt i hverdagsteknologierne og inddrages

i hvordan de anvendes. Og vigtigt er det at forstå, at teknologien har sine begrænsninger… en robot kan ikke spore tegn på medicinbivirkninger.

Den enkelte ældre skal være tryg ved den nye teknologi. Det skal være let at anvende og give mening, så det styrker selvstændighed og livskvalitet i dagligdagen. Og det skal være et tilbud og ikke et vilkår man ikke kan sige nej tak til!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top