Gladsaxe bliver ikke klar
Affald-02.jpg
Affaldssortering kan nemt gå i hårknude – både på det politiske og det personlige niveau. Foto: Kaj Bonne.
En ny landsdækkende affaldssortering gælder fra juli. Det bliver i første omgang til dels uden Gladsaxe

Fra den 1. juli gælder den nye landsdækkende, strømlinede affaldssortering, med 10 sorteringskategorier (såkaldte ”fraktioner”) – madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Mange kommuner når dog ikke at være klar til at implementere den nye ordning – heriblandt Gladsaxe.

Affaldssorteringen er en del af den såkaldte ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der blev indgået sidste år mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

”For at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding og sikre mere genanvendelse, er det nødvendigt, at der sorteres mere affald i husholdninger, offentlige og private virksomheder og i det offentlige rum”, står der blandt andet i aftalen.

Den sætter, ifølge miljøminister Lea Wermelin (A), en ny og grønnere retning for affaldssektoren i Danmark.

– Det vil gavne miljøet og klimaet ved blandt andet at reducere CO2-udledningerne fra affaldssektoren og mindske trækket på jordens ressourcer. Samtidig vil det gøre Danmark til et land, som går forrest i den grønne omstilling, hvilket på sigt kan skabe erhvervsmuligheder for danske virksomheder, skrev hun i et svar til Venstres Jacob Jensen i september.

Han var, i sit spørgsmål, bekymret for hvad det vil koste der danske husstande at implementere planen. Dansk Affaldsforening kaldte i september tidsplanen for den nye affaldssortering ”fjern fra virkeligheden”.

Urealistiske tidsplaner?                                            
Man er rigtig glad de nye krav om øget og mere ensartet affaldssortering i Gladsaxe Kommune, fortæller formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A).

– Men det er frustrerende, at reglerne bliver indført med åbenlyst urealistiske tidsplaner. Der er ikke noget, vi hellere vil end at opfylde alle krav. Men vi må erkende, at det ikke er muligt i dette tilfælde, og så ellers komme i gang, så hurtigt vi kan, tilføjer han. Blandt andet skal der arrangeres flere beholdere og tømninger samt forhandles nye aftaler med renovatøren.

Gladsaxe Kommune har søgt udsættelse til starten af 2022 på farligt affald. Ifølge Tom Vang Knudsen, fordi kommunens nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2021.

– På de øvrige fraktioner har vi søgt om udsættelse til udgangen af 2022. Planen er, at parcel- og rækkehuse og en del etageejendomme kommer med i løbet af 2021, så det er ikke alle der skal vente til udgangen af 2022.

Det er for tidligt at sige hvad den nye affaldssortering vil koste borgerne, men der er ingen tvivl om at det vil kunne ses på affaldsgebyret i 2022, fortæller Tom Vang Knudsen.

Lyttet til kommunerne
Aftalekredsen har nu fået vendt bekymringerne fra kommunerne, og man er blevet enige om at holde fast i fristen. Men der skal også tages hensyn til kommunernes individuelle udfordringer gennem muligheden for dispensation, siger Miljøministeriet.

Partierne bag aftalen er desuden enige om, at dialog er en del af vejen frem og derfor vil miljøministeren og KL mødes om et år med henblik på at drøfte status på implementeringen i kommunerne, tilføjer man.

– Det er en ambitiøs plan og en stor opgave for kommunerne, så mange kommuner har forskellige problemer med at nå fristen til sommer. Det har vi lyttet til ved at give en dispensationsmulighed. Målet er det samme, men vi skal nå det i fællesskab med kommunerne og danskerne, og det tager løsningen her hensyn til, siger miljøminister Lea Wermelin.

Mere affald og genanvendelse
Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, som EU-landene er blevet enige om at sætte fælles rammer for. Og EU fastsatte overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet tilbage i 2018 – blandt andet i forhold de såkaldte affalds-”fraktioner”.

I affaldsdirektivet kan man blandt andet læse, håndteringen af kommunalt affald kræver ”et meget komplekst system med en effektiv indsamlingsordning, et effektivt sorteringssystem og en forsvarlig sporing af affaldsstrømme”.

Som det er nu, er Danmark det land i EU, der producerer mest affald i forhold til befolkningstal. Den samlede danske affaldsproduktion var i 2019 over 12 millioner ton, og lige under 50 procent blev genanvendt i 2019, ifølge Miljø- og Fødevareministeriets affaldsstatistik fra december. Over en fjerdedel af alt dansk affald ryger til forbrænding.

I Gladsaxestrategien har Gladsaxe Kommune et mål om, at 50 procent af kommunens affald fra boligerne skal sendes til genanvendelse i 2022. I dagsordenen til mødet i Miljøudvalget 1. marts, står der at Gladsaxe Kommunes genanvendelsesprocent er steget fra 38,2 procent i 2019 til 44,2 procent i 2020.

”Stigningen skyldes primært indsamling af madaffald, men husstandsindsamlingen af alle de tørre genanvendelige fraktioner, bortset fra papir, er også steget. Papir er faldet, hvilket skyldes færre omdelte reklamer og aviser”, kan man desuden læse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top