Husspektakel
Bagsværd-Hovedgade-192-1.jpg
Der er ikke enighed om, hvorvidt huset på Bagsværd Hovedgade 192 for alvor er bevaringsværdigt, eller om det skal rives ned. Foto: Kaj Bonne.
Ti borgere har startet en underskriftindsamling for at bevare en nedrivningstruet ejendom i Bagsværd. Ejerne mener ikke den for alvor er bevaringsværdig og vil bygge en etageejendom på grunden

På et møde i Trafik- og Teknikudvalget 4. januar besluttede et smalt flertal at udskyde sagen om nedrivning af den bevaringsværdige ejendom, Bagsværd Hovedgade 192, så udvalget kunne besigtige ejendommen.

Besigtigelsen finder forhåbentlig sted i denne uge, fortæller formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A), til Gladsaxe Bladet fredag. Han tilføjer at Socialdemokratiet ikke vil stemme for en nedrivning.

Hvis villaen ønskes bevaret, kan Byrådet nedlægge et forbud efter planlovens § 14, der indebærer, at bygningen ikke må nedrives, skriver By- og Miljøforvaltningen i mødedagsordenen.

Historie og grønt åndehul
Ti borgere fra Bagsværd har startet den digitale underskriftsindsamling ”Bevar det bevaringsværdige i Gladsaxe”, for at bevare bygningen på Bagsværd Hovedgade 192 og andre bevaringsværdige bygninger.

– Etageboligbyggerier er efter min opfattelse sjældent noget, der pryder øjet. Dette gælder også de fleste etageboligbyggerier langs Bagsværd Hovedgade. Det er synd, at man ikke i større grad har bibeholdt eller bygget nyt med respekt for de gamle, historiske bygninger. Lad os endelig bevare de få, der er tilbage, mener Mette Højberg, der er en af dem, der har været med til at starte underskriftsindsamlingen.

Hun har kun boet i Bagsværd i et år, efter at have flyttet til fra det indre Københavns fine gamle bygninger. Og hun mener at byrådet bør have med i sine overvejelser, hvilket førstehåndsindtryk man gerne vil give mulige tilflyttere, når de går en tur gennem hovedgaden.

– Afveksling og forskellighed i bybilledet giver byen sit unikke præg. Det bliver trist og monotont, hvis det hele ligner hinanden. Det gælder uanset, om der er tale om hundrede ens huse bygget som projektbyggeri, eller om der er tale om en vej fuld af etageejendomme, siger Simon Thoustrup, der også har været med til at starte indsamlingen.

– Strækningen fra Bagsværd Torv til O4 bliver mere ens, hvis den gamle villa rives ned og der bygges endnu en etageejendom. Derudover giver villaen selvfølgelig også lys og luft til de omkringliggende ejendomme, tilføjer han.

Han mener generelt, at de bygninger som Kulturstyrelsen har vurderet er bevaringsværdige bør blive bevaret.

Har længe trængt til udvikling
Michael C. Pedersen og Ricco Clausen ejer Bagsværd Hovedgade 192 igennem Bagsværd Ejendomsselskab. De er begge født, opvokset og er stadig bosiddende i Gladsaxe Kommune, og fortæller at de har fuld forståelse for dem der synes, at ejendommen på Bagsværd Hovedgade 192 er charmerende – men de mener også at den ligger i et Bagsværd, der længe har trængt til udvikling.

– Nu er udviklingen kommet, og vi mener alt taget i betragtning ikke, at den nuværende bygning har relevans nok til at blive omtalt som en ejendom, der er et decideret bevaringsværdigt eksempel på Bagsværds tid som landsby, mener Michael C. Pedersen.

– Der findes over tusinde lignende ejendomme i Gladsaxe Kommune, og vi er en del af dem, der mener, at stort set alle disse ejendomme skal bevares, medmindre der er gode argumenter, der taler for en nedrivning. Men her er der tale om en erhvervsejendom, der ligger malplaceret, indeklemt mellem to store gavle og er utidssvarende indrettet i forhold til funktionaliteten, tilføjer han.

De to ejere ønsker at følge den nuværende Byplanvedtægt fra 1949, som tillader og giver mulighed for at bygge en etageejendom på grunden ligesom naboejendommene, og dermed færdiggøre intentionerne som Gladsaxe Kommune har for hovedgaden.

Det vil være boliger, som vi vil udleje – herunder familie- og studieboliger samt en åben, grøn og levende facade, fortæller Ricco Clausen.

– Den planlagte ejendom bliver, ifølge planen, arkitektonisk tilpasset naboejendommen i henhold til den oprindelige plan for området, som er vedtaget før naboer og folk i området har købt deres boliger. Vi har inviteret de få politiske modstandere, vi har kendskab til, ud for at se ejendommen og høre om projektet, så de kunne blive fuldt oplyste om planerne, men de har endnu ikke takket ja til vores invitation. En besigtigelse kunne have vist dem, at ejendommen er i dårlig stand, og at den, ved sin eventuelle forbliven, skal renoveres for et større millionbeløb, tilføjer han.

Kultur, historie og mangfoldighed
I Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik fra 2011 kan man blandt andet læse, at arkitekturpolitikken ”skal bruges i dialogen med fremtidige bygherrer, arkitekter, planlæggere og landskabsarkitekter. Men i høj grad også i dialogen med byens borgere og som inspiration til at tænke nyt, smukt og bæredygtigt”.

Samt at ”de kulturhistoriske spor giver byen identitet og minder os om vores fælles historie. Derfor er det vigtigt at bevare og udvikle de bebyggelser og miljøer, som har kulturhistorisk værdi”, og at der skal være plads til mangfoldighed som tager udgangspunkt i lokale værdier og en variation af byggerier fra forskellige tider.

Bygninger med bevaringsværdierne 2-4 er, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, ”de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags”. Bygninger med den højeste værdi 1 er oftest fredede bygninger eller folkekirker.

BH192_14Sådan ser det byggeri ud, som Michael C. Pedersen og Ricco Clausen ønsker at opføre på Bagsværd Hovedgade 192. Foto/grafik: Domus Arkitekter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top