- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ikke i mål

Ledigheden er steget i 2020, som følge af coronaen. Og en del af de beskæftigelsesrelaterede mål i Gladsaxestrategien og kommunens Beskæftigelsesplan 2020 er ikke nået, kan man læse i en målopfølgning, lavet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for 4. kvartal i 2020.

Blandt andet mål for at flere ledige skulle i virksomhedsrettet aktivering, stigende tilfredshed blandt samarbejdende virksomheder, og fald i andelen af personer på offentlig forsørgelse.

Til gengæld blev blandt andet mål om at andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob og utraditionelle job skulle stige opfyldt, ligesom målet om at andelen af unge på offentlig forsørgelse skulle fastholdes på under 7,5 procent.