Rosporten hører til på Bagsværd Sø
Debat_web.png
Bagsværd Sø har siden 1930’erne dannet rammen om rosport, både træning og konkurrencer for lokale udøvere og internationale konkurrenter. Samtidigt udgør Bagsværd Sø et skønt naturområde til glæde og gavn for borgere i Gladsaxe Kommune. Derfor mener jeg – i modsætning til Arne Kølbak-Pedersen, at Danmarks nationale rostadion hører til på Bagsværd Sø – både […]

Bagsværd Sø har siden 1930’erne dannet rammen om rosport, både træning og konkurrencer for lokale udøvere og internationale konkurrenter. Samtidigt udgør Bagsværd Sø et skønt naturområde til glæde og gavn for borgere i Gladsaxe Kommune. Derfor mener jeg – i modsætning til Arne Kølbak-Pedersen, at Danmarks nationale rostadion hører til på Bagsværd Sø – både nu og i fremtiden.

Økosystemet i Bagsværd Sø er stadigvæk udfordret af fortidens spildevandudledning. Men søen er i langsom bedring og i takt med at vandet i søen bliver renere, trænger sollyset bedre ned til vandplanterne, som dermed får bedre vækstbetingelser. Det er derfor et positivt problem, når vores medarbejdere sejler ud og høster vandplanter under robanerne.

Bagsværd Sø blev for flere år siden fredet blandt andet med det formål at give plads til rosporten og Danmarks nationale rostadion, til naturen og til borgernes fortsatte adgang til områdets rekreative værdier. Gladsaxe Kommune støtter en modernisering af rostadion, der omfatter en meget lille uddybning af søen, en lidt længere robane og en mindre tribune – for den nuværende er faktisk for stor. Skoven skal ikke vige for hverken p-pladser eller publikum. Tværtimod er projektet et godt eksempel på, hvordan området kan udvikles samtidigt med at der tilføres flere træer. På den måde er moderniseringsplanerne for Bagsværd Sø et godt eksempel på, hvordan benyttelse og beskyttelse kan gå hånd i hånd.

4 kommentarer om “Rosporten hører til på Bagsværd Sø”

 1. Morten Skriver siger:

  Man fornemmer at borgmesteren mangler indsigt i hvor voldsomt dominerende rosportens tilstedeværelse er på og omkring Bagsværd sø. At rosporten “hører til” på søen er noget vrøvl. Der er tale om en gradvis beslaglæggelse af området af en magtfuld nichesportsgren. Allerede da det nuværende anlæg blev etableret i begyndelsen af 1960erne vakte dets omfang almindelig undren og modvilje i den lokale offentlighed. Fra at være et poetisk indslag i harmoni med omgivelserne blev rosporten i stigende grad et ødelæggende invasivt element i de sparsomme og skrøbelige bynære naturværdier, som området repræsenterer. I dag hvor vores opgave er på alle måder at fremme biodiversiteten hører et internationalt rostadion i et fredet naturområde fortiden til. Hvis borgmesteren vil det bedste for naturen, Gladsaxe og rosporten burde hun venligt foreslå sporten at flytte deres konkurrencefaciliteter til et andet og mere velegnet sted.

 2. Bagsværd Søs landskab bevares til glæde for alle naturelskere

  I en mørk Coronatid modtog DN Gladsaxe en delafgørelse, som gør livet lysere for naturelskere.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet har i den første af en række afgørelser afgjort, at Bagsværd Søs landskab skal bevares i østenden. Rosportens påtænkte ”Ultimative Internationale Rostadion” kan altså ikke finde indpas i søens østende og dermed ikke muligt.
  Efter mere end tre års sagsbehandling har Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en hjemvisning af sagen nu endeligt afgjort sagen til naturens fordel.

  Nævnet indleder afgørelsen med følgende:
  “Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 12. oktober 2019 om afgravning af brinker, fjernelse af rørskov, placering af forankringspunkter i vand, terrænregulering, betonbrønde på land, etablering grusflader til opstilling af mobilt dommertårn og mobil alligners hut samt midlertidig begrænsning af offentlighedens adgang til den østlige del af Bagsværd Sø på matr.nr. 11a, 11t, 11u og 83 Bagsværd.”

  Vi ved, at det måske kan opleves som et nederlag for planerne om et internationalt rostadion. Det beklager vi. Men for DN Gladsaxe og naturelskere er det godt, at vi bevarer søen med de nuværende aktiviteter, da søens landskabsmæssige udtryk ellers ville være tabt for altid.
  Vi beder rosporten om på ny at overveje DN Gladsaxes gamle tanke om at bruge Bagsværd Sø som træningsbane og anlægge det internationale rostadion et andet sted på bar mark eller i et passende havneområde. Vi vil anse det som en stor gevinst for rosporten:
  En sø for træning og mindre konkurrencer i harmoni med naturen og en supplerende sø med et internationalt stadion, som kan indrettes efter nutidens og fremtidens ønsker.

 3. Karen Thaysen Rørbech siger:

  Gladsaxe er en kommune med meget lidt natur. Meget mindre end vores nabokommuner.
  Måske burde vi derfor i Gladsaxe prioritere den smule natur, vi har, højere – men det er der jo desværre nok ikke så mange stemmer i!

  Det er yderst uheldigt at kommunens borgmester udtaler sig positivt om konkurrence-rosporten på Bagsværd sø. Det er fastslået, at ideen om at bygge i forbindelse med OL ikke er forligelig med naturbevaring og overskrider op til flere naturfredninger. Et projekt, der fra starten var håbløst – og ikke mindst ulovligt.

  Det kunne i stedet være meget mere interessant, hvis Trine Græse ville offentliggøre, hvor stor en formue af kommunens midler den årelange planlægning af ødelæggelserne af Bagsværd sø, har krævet. Hvad taler vi om i kroner og øre? Og kunne de penge bruges andre steder i kommunen? På børneinstitutioner, skoler, plejehjem – måske endda naturbevaring?

  Jeg er meget skuffet over Trine Græses initiativ- eller fortsatte mangel på samme, hvad angår naturbevaring i Gladsaxe. En natur som helst skulle overleve flere borgmestre, populær-sport og andre skiftende interessehavere – som der desværre er mange af.

 4. Karsten Kjærulff-Jørgensen siger:

  Det undre mig at DN`s hovedbestyrelse finder sig i at ganske få af DN Gladsaxes medlemmer efter min mening med formanden Kurt Loftkjær i spidsen kun er ude på at egner kommunen som han og hans tro følgere åbenbart har set sig sure på. Hvem bliver taberne brugerne af Bagsværd sø, Bagsværd Roklub der er 77 år gammel og alle tider her ligget ved Bagsværd sø, Danmarks Ro center, Københavnske roklubbers kaproningsafdelinger, kano og kajak klubber. Der har været kaproning og træning på søen siden 1934. Vi i min familie er nu 3 generationer der nyder at bruge søen og området til motion og træning. Vi i Bagsværd Roklub har medlemmer fra 10 år til langt op i firserne der nyder at ro en tur som motionister eller kaproer. Er det det DN Gladsaxe vil ødelægge? med deres Hets mod kommunen. DN Gladsaxes ide om at man kan da bare lave en kaproningsbane et andet sted, Herning ville gerne lige indtil de fandt ud af hvad det ville koste, jeg har været på en ro bane i Portugal den bliver ikke brugt blandt andet fordi at den ligger forlangt fra alting den kostede for 10 år siden 90 millioner €. i anlæg. For øvrigt undre det mig at en privat forening som DN kan være dem der bestemme alt om fredning, især når den eneste aktivitet som DN Gladsaxe har er at genere Gladsaxe Kommune som med Bagsværd sø hvor det er os brugere af søen der bliver gidsler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top