- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Rosporten hører til på Bagsværd Sø

Bagsværd Sø har siden 1930’erne dannet rammen om rosport, både træning og konkurrencer for lokale udøvere og internationale konkurrenter. Samtidigt udgør Bagsværd Sø et skønt naturområde til glæde og gavn for borgere i Gladsaxe Kommune. Derfor mener jeg – i modsætning til Arne Kølbak-Pedersen, at Danmarks nationale rostadion hører til på Bagsværd Sø – både nu og i fremtiden.

Økosystemet i Bagsværd Sø er stadigvæk udfordret af fortidens spildevandudledning. Men søen er i langsom bedring og i takt med at vandet i søen bliver renere, trænger sollyset bedre ned til vandplanterne, som dermed får bedre vækstbetingelser. Det er derfor et positivt problem, når vores medarbejdere sejler ud og høster vandplanter under robanerne.

Bagsværd Sø blev for flere år siden fredet blandt andet med det formål at give plads til rosporten og Danmarks nationale rostadion, til naturen og til borgernes fortsatte adgang til områdets rekreative værdier. Gladsaxe Kommune støtter en modernisering af rostadion, der omfatter en meget lille uddybning af søen, en lidt længere robane og en mindre tribune – for den nuværende er faktisk for stor. Skoven skal ikke vige for hverken p-pladser eller publikum. Tværtimod er projektet et godt eksempel på, hvordan området kan udvikles samtidigt med at der tilføres flere træer. På den måde er moderniseringsplanerne for Bagsværd Sø et godt eksempel på, hvordan benyttelse og beskyttelse kan gå hånd i hånd.