- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Taskforce, testcentre og sms’er

Gladsaxe har været en del at finde på topti-listen over de kommuner, med den højeste corona-smitteincidens.

Skovbrynet og Mørkhøj Skole har været lukket ned på grund af coronasmitte – begge skoler ligger i områder hvor folk bor tæt – ligesom alle i Værebro blev opfordret af Styrelsen for Patientsikkerhed til at få en coronatest, fordi smitten steg i området.

Tirsdag inden påske lukkede Styrelsen for Patientsikkerhed så alle skoler i Gladsaxe til og med 11. april, efter at Gladsaxe var oppe og have landets næsthøjeste smitteincidens, og alle i Maglegårdskvarteret og Høje Gladsaxe blev også  opfordret til at lade sig teste.

Der er heldigvis kommet fast corona-teststed med PCR-test på Gladsaxe Rådhus om eftermiddagen, men man skal bestille i god tid i forvejen, hvis man skal til – og hvis man skal med bussen, tager det mellem 20 minutter og en halv times tid i bus at komme derhen fra Høje Gladsaxe og 10-15 minutter længere fra Værebro, hvor der dog ligger et kviktestcenter i nærheden.

Og Dorte, der bor i den lave del af Høje Gladsaxe, er ikke helt tilfreds med testmulighederne i bydelen.

– Hvis man ikke har en bil, eller ikke er så let til bens, er det ikke nemt at blive testet på rådhuset. At byde ældre mennesker en test om aftenen, når de skal med en dårlig busforbindelse og gå langt til og fra stoppestedet, og så muligvis stå i kø, er ikke rimeligt, og afholder sikkert mange fra at blive testet, siger hun.

Coronainformation
Hvis vi skal lykkes med at få smittetallene ned, handler det også om kommunikation. Og ifølge Sundhedsstyrelsen, spiller kommunerne en nøglerolle i at oplysningsindsatsen om corona når ud til alle borgere. Sundhedsstyrelsen opfordrer kommunerne til blandt andet aktivt at bruge kommunale frontmedarbejdere – såsom personalet i dagtilbud, på skolerne, jobcentre, på det sociale område og via boligsociale medarbejdere og lokale foreninger – til at formidle viden om smitteforebyggelse til borgerne.

I Gladsaxe Kommune har man inden den nuværende smittestigning lavet en del coronatiltag. Blandt andet har man ophængt info-plakater på dansk og på andre sprog, ligesom kommunens jobformidlerne har talt med borgerne om smitteforebyggelse og skolerne blandt andet informerer via Aula, fortalte lederen af Enheden for Social Balance i Gladsaxe Kommune, Mette Dybkjær, til Gladsaxe Bladet 24. marts. Ifølge Mette Dybkjær har man også lavet særlige indsatser i Værebro og Høje Gladsaxe. Blandt andet deler man information på forskellige sprog med jævne mellemrum, via dialoggrupper for etniske minoritetskvinder og via Facebook i Værebro. Og man har løbende delt information på Facebook, i opgangene og via bydelsmødrene om hvor man kan testes, hygiejne og øvrige forholdsregler mod corona i Høje Gladsaxe, tilføjede hun.

Mandag den 29. marts aftalte Styrelsen for Patientsikkerhed og Gladsaxe Kommune så en styrket indsats i forhold til test og opsporing af smittede med COVID-19, efter at smitten i Gladsaxe var steget kraftigt, og kommunen havde landets 4. højeste smitteincidens.

Og Gladsaxe Kommune satte yderligere initiativer i værk. Herunder blandt andet en tværfaglig taskforce, mobile testcentre, opnormering af isolationspladser og sms-kommunikation – ligesom blandt andet sundhedsplejen og daginstitutionerne anbefaler alle at lade sig teste og at man sparrer med Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Gladsaxe Kommune.

–  Da vi henover weekenden op til påskeugen kunne konstatere, at smittetallene gik den forkerte vej, satte vi om mandagen en lang række initiativer i værk. Blandt andet fik vi aftaler med regionen om at få mobile testcentre til Værebro og Høje Gladsaxe, vi sendte sms’er ud til alle beboere i de hårdest ramte områder og begyndte at gå fra dør til dør med budskabet om, at borgerne skal lade sig teste. Det arbejde og meget andet fortsætter vi med, indtil vi får styr på smitten, fortæller Mette Dybkjær 31. marts.

Ventet for længe?
Styrelsen for Patientsikkerhed siger til Gladsaxe Bladet, at man har en tæt og god dialog med Gladsaxe Kommune.

– Gladsaxe Kommune gør et godt stykke arbejde blandt andet i forhold til kommunikation til borgerne, tilføjer man.

Venstres gruppeformand i Gladsaxe Byråd, Astrid Søborg, synes dog at kommunen har været for reaktiv.

– Jeg er ærgerlig over at man venter på at skrue op for indsatsen, før det går galt. Hvorfor er man reaktiv i stedet for at være proaktiv? Hvorfor er man ikke gået dør til dør noget tidligere – det har jo virket andre steder, fortæller hun.

I andre kommuner, hvor der er tæt bebyggelse og høje smittetal, har man tidligere implementeret forskellige og – i nogen tilfælde – mere ekstraordinære tiltag.

I Høje-Taastrup har mobile testbusser kørt rundt i kommunen. I Kolding har man været i dialog med dagligvarebutikkerne om skærpet fokus på afstandskrav og afspritning. I Esbjerg har man brugt en højtalervogn, der har kørt ud i udvalgte områder med information på dansk, engelsk og arabisk, ligesom man har delt flyers ud. Man har også øget rengøringen på fællesarealer i byens boligblokke. Og i Vollsmose, i Odense, har man brugt sms-kæder to gange om ugen, med en opfordring til at lade sig teste, og lavet en opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede og praktisk hjælp til indkøb.

Et stort antal personer i husstanden og et lille antal kvadratmeter per person kan have betydning for risikoen for at få corona. Og det kan være svært at holde afstand, hvis man arbejder tæt sammen med andre på arbejdet. Og hvis man ikke taler ret godt dansk, kan det være svært at forholde sig til myndighedernes pressemøder og retningslinjer samt mediernes dækning af corona. Men i sidste ende er det den enkeltes eget ansvar at indhente de nødvendige informationer og handle på disse – efter bedste evne.

I Værebro vil den mobile PRC-testenhed være tilstede i beboerhuset på Værebrovej 76 torsdag den 1. april, fredag den 2. april og lørdag den 3. april – alle dage kl. 10-16. Her kan alle, også børn over to år, blive testet uden tidsbestilling, fortæller Gladsaxe Kommune.

I Høje Gladsaxe vil den mobile PCR-testenhed være tilstede i selskabslokalerne på Høje Gladsaxe Torv søndag den 4. april og mandag den 5. april – begge dage kl. 10-16. Her kan alle, også børn over to år, blive testet uden tidsbestilling.

De to mobile testenheder er hovedsagelig til borgere, som har svært ved at transportere sig til de store testcentre i Ballerup og Nordvest. Derfor vil kommunen i kommunikationen opfordre alle, der har mulighed for det, til at lade sig teste i de store testcentre, som man kan finde på gladsaxe.dk/coronatest, tilføjer Gladsaxe Kommune.