Terrortrussel stadig alvorlig
Terror-COLOURBOX6888663-1.jpg

Silhouette of muslim militant with rifle

Foto: Colourbox.
Center for Terroranalyse har udarbejdet en ny rapport der peger på at terrortruslen mod Danmark er alvorlig

Center for Terroranalyse (CTA) – der består af 15 medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen – vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig.

I rapporten ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark” for 2021, udgivet 31. marts, vurderes det blandt andet at militante islamister fortsat udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark, samt at truslen særligt kommer fra personer, der sympatiserer med og inspireres af udenlandske militant islamistiske terrorgrupper, særligt fra Islamisk Stat (IS) og al-Qaida (AQ).

Center for Terroranalyse fremhæver i rapporten, at hændelser i Danmark og udlandet i 2020, der er blevet opfattet som krænkelser af islam, har været med til at sætte fornyet fokus på både historiske og aktuelle krænkelsessager i Danmark.

– Vi vurderer, at det øgede fokus på sager gennem det seneste år, som er blevet opfattet som krænkelser, generelt kan bidrage til at skærpe terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet, siger chef for Center for Terroranalyse, Michael Hamann på Politiets Efterretningstjenestes hjemmeside.

De fysiske militant islamistiske miljøer findes hovedsageligt i og omkring København, Aarhus og Aalborg samt på Fyn.

I forhold til de børn i lejrene i blandt andet det nordlige Syrien, skriver Center for Terroranalyse i rapporten at det er ”usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen”.

– Det er CTA’s generelle vurdering, at større børn, der indrejser i Danmark fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen. Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien, tilføjer man.

Der blev ikke gennemført militant islamistiske angreb i Danmark i 2020, men der blev i andre lande i Vesten gennemført 12 militant islamistiske angreb, mens der blev afværget otte angreb, kan man læse i rapporten.

Højre og venstre
Center for Terroranalyse vurderer desuden, at terrortruslen fra højreekstremister mod Danmark fortsat er i niveauet ”generel”, og at det mest sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres af en soloterrorist eller en mindre gruppe, der befinder sig i periferien af eller uden for et højreekstremistisk miljø.

– De mest sandsynlige mål for et højreekstremistisk terrorangreb i Danmark er muslimske mål, migrationsmål, jødiske mål, personer af anden etnisk oprindelse end dansk samt lokaliteter, hvor sådanne personer opfattes at samles. Andre mulige mål er visse opfattede politiske modstandere. Herudover er myndigheder og LGBTQ+-personer også mulige mål, kan man læse i rapporten.

– Vi er meget opmærksomme på terrortruslen fra højreekstremister. Truslen fra højreekstremister udgår primært fra personer og mindre grupper, der fortrinsvis mødes, radikaliseres og inspireres i højreekstremistiske netværk og via internettet, vurderer Michael Hamann.

I den anden ende af det politiske spektrum vurderer Center for Terroranalyse, at terrortruslen fra venstreekstremister i Danmark fortsat ligger i niveauet ”begrænset”, men at danske venstreekstremister er ”voldsparate og samtidigt besidder en begrænset, men dog eksisterende, kapacitet til at begå terror”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top