Tilsyn afsluttet på Kildegården
Kildegården-okt2020.jpg-SMALL.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede at der er ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden” på Kildegården

En tilsynsrapport fra et såkaldt reaktivt tilsyn i november, offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed i februar, afslutter tilsynet på Kildegården.

– Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet den 18. november 2020 vurderet at behandlingsstedet falder i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i den samlede vurdering efter tilsynet.

– Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. På baggrund af dette fremstod De Midlertidige Pladser, Kildegården nu sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, tilføjer man.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har Kildegården, siden sidste tilsyn blandt andet haft fokus på medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling, revidering af introduktionsprogram til nyansatte, ansættelse af farmakonom til understøttelse af medicinhåndteringen, fokus på de komplekse medicindispenseringer, uddannelse af medarbejderne i medicinhåndtering, praktisk arbejdsgangsbeskrivelser til at understøtte instrukser, auditering og udskiftning på ledelsesposter i et par af afdelingerne.

Derudover har der været iværksat en indsats for medarbejdernes brug af dokumentationssystemet og opsætning af dokumentationssystemet, så det er mere understøttende i dagligdagen.

Mindre problemer
– Det generelle indtryk er, at De Midlertidige Pladser, Kildegården lever op til lovgivningens krav. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

I en sammenfatning kan man dog også læse at journalføringen ikke var helt på plads – blandt andet var der enkelte mangelfulde beskrivelser af patienters aktuelle og potentielle problemområder.  Opfølgning og evaluering på pleje og behandling var heller ikke beskrevet i en stikprøve, og områderne ernæring/vægt, hud/slimhinder samt udskillelse og søvn/hvile burde detaljeres mere i den sundhedsfaglige dokumentation og en enkelt stikprøve fandt for gammel medicin, der dog ikke var i brug, pointerede Styrelsen for Patientsikkerhed, der derfor havde flere henstillinger til Kildegården.

Blandt andet at man skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer, og at holdbarhedsdatoen på patienternes medicin, og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling, er ikke overskredet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top