- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Begravelse eller bisættelse – hvad er forskellen?

Man kan nemt komme til at bruge begrebet begravelse som en paraplybetegnelse for alle slags afskedsceremonier, men i virkeligheden dækker dette begreb over sin helt egen type af ceremoni. Det samme gælder for bisættelse, og i det følgende skal vi kigge nærmere på de to former for ceremonier og deres forskelligheder.

Hvad er en begravelse?
En begravelse er nok den type ceremoni, de fleste kender til som værende den traditionelle slags. I den danske folkekirke vil det typisk foregå sådan, at der vil blive afholdt en ceremoni i kirken, hvorefter kisten vil blive ført ud af kirkerummet. Ceremonien vil herefter blive taget med udenfor, hvor der vil være en plads på kirkegården til den afdøde.

Kisten vil blive ført ned i jorden med de pårørende samlet omkring, alt imens præsten fremsiger en bøn for den afdøde. Herefter vil der blive lagt jord på kisten, og begravelsen vil have nået sin ende. Denne type ceremoni er nok den mest velkendte blandt danskere, da den både er traditionel og hyppigt anvendt.

Hvad er en bisættelse?
En bisættelse [1] adskiller sig en smule fra begravelsesceremonien, som den står beskrevet ovenfor. I stedet for at nedsænke kisten umiddelbart efter ceremonien i kirken, vil kisten blive ført ud i en rustvogn, hvortil kisten vil blive kørt på krematorium for at blive overført til en urne.

Når urnen er klar, kan der afholdes en yderligere ceremoni, der også kaldes urne nedsænkelse. Dette kan sammenlignes med den rituelle handling, hvor kisten sænkes til jorden, som før beskrevet. På denne måde er en bisættelse altså på nogle punkter anderledes end en begravelse, idet der knytter sig nogle andre rituelle handlinger til denne type ceremoni.

Hvilken type ceremoni er den rette?
Det kan være svært at vide, hvilken type ceremoni der er den rette at vælge, såfremt afdøde ikke gav udtryk for særlige ønsker omkring dette. Ovenstående kan dog være med til at lede de pårørende på rette vej og vælge den type ceremoni, der passer bedst til dem. Helt generelt handler det om at gå med sin mavefornemmelse, når man skal planlægge en afskedsceremoni.

Måske har afdøde ikke givet udtryk for ønsker til dette, men som pårørende vil man tit og ofte have en eller anden form for fornemmelse af, hvad der er det rigtige at gøre, og hvad afdøde ville have sat pris på.

Mange gange handler det i høj grad om at snakke sammen som pårørende og som familie om, hvilken ceremoni der vil være den bedste. Beslutninger som disse tages bedst i fællesskab, og er man i tvivl, kan man være sikker på, at man kan gå til sin bedemand for at høre nærmere om de enkelte ceremonier – også dem, der findes, ud over de to beskrevne.