Borgmesterens forslag til grøn omstilling af transporten
Debat_web.png
Trine Græse og Furesø-borgmesterkollegaen Ole Bondo Christensen havde den 25. marts en kronik om transportinfrastruktur og støj i Politiken: ”Sådan her skaber vi en bæredygtig hovedstad”. Og der er da rigtig gode ting i borgmestrenes fælles kronik. Men deres forslag skal holdes op imod de hårde facts. Faktum er, at vi i Danmark har en […]

Trine Græse og Furesø-borgmesterkollegaen Ole Bondo Christensen havde den 25. marts en kronik om transportinfrastruktur og støj i Politiken: ”Sådan her skaber vi en bæredygtig hovedstad”. Og der er da rigtig gode ting i borgmestrenes fælles kronik.

Men deres forslag skal holdes op imod de hårde facts. Faktum er, at vi i Danmark har en magtfuld billobby. Og med hjælp fra landets dygtigste mediefolk er det lykkedes at få nedsat bilafgifterne til ukendelighed gennem de seneste 20 år. Alene i perioden fra 2006 til 2017 er nedsættelsen registreringsafgiften pr. bil i faste priser på ca. 53% Og i denne tid er der gang i et vældigt lobbyarbejde med sigte på at få udbygget vores enorme vejsystem yderligere.

Også omkring og nord for København. Der er især pres på vejene ind mod Storkøbenhavn og Aarhus i myldretiden, og presset består mestendels af pendlerbiler med en gennemsnitsbelægning på 1,05 person pr. bil. Vejudvidelser vil her ikke løse nogen problemer, men blot skabe endnu mere trafik.

Derfor må man også se på, i Folketinget, hvordan incitamenterne til borgernes bilanskaffelser kan reduceres. Og man kommer næppe uden om at skrue på afgifterne. Hovedvægten bør i stedet lægges på at opbygge et miljøvenligt transportsystem centreret om mere skånsomme trafikarter som gang, cykeltrafik og elektriske kollektive transportmidler. Og det flugter jo fint med borgmestrenes intentioner og konkrete input.

1 kommentar om “Borgmesterens forslag til grøn omstilling af transporten”

  1. Kasper Olesen siger:

    Ja, så kom regeringens plan for fremtidens infrastruktur. Mere vej og mere bil. Mere Motorring 3, mere Hillerødmotorvej og mere Ring 4 helt ind til Bagsværd. 3 gange lort til Gladsaxe, undskyld mit franske. Har fr. borgmesteren mon hr. Engelbrechts mail blandt sine kontakter? At der skulle komme flere elbiler, er ikke en løsning; det er dækkene, der støjer, ikke motorerne (motorcykler undtaget). Sæt da i det mindste fartgrænserne ned i forb. med den foreslåede asfaltudvidelse. 90 km/t på Hillerødmotorvejen og Motorring 3 og 60, gerne 50, på Ring 4 i de tætbeboede områder. Det er den letteste, mest effektive og billigste løsning på kommunes støjproblemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top