Brev til ministeren
Hillerødmotorvejen-3-1.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg er utilfreds med planer om flere spor på Hillerødmotorvejen

Vejdirektoratet foreslår en udbygning af Hillerødmotorvejen med et ekstra spor i begge retninger fra Motorring 3 i syd til Ring 4, samt seks meter høje støjskærme i begge sider af motorvejen og langs ramperne.

Det er man ikke begejstret for i Gladsaxe, hvor der i forvejen er masser af trafikstøj – ikke mindst ved Hillerødmotorvejen.

Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune vedtog derfor at man ville sende et brev til transportministeren og Vejdirektoratet, der blandt andet understreger vigtigheden af ikke at gennemføre projekter, der bidrager til at øge biltrafikken.

Behov for paradigmeskifte
Brevet er dateret den 21. april, og i det pointerer et samlet Trafik- og Teknikudvalg at Gladsaxe ikke vil have flere motorvejsudvidelser til fordel for en øget bilmængde.

– Tvært imod er der behov for initiativer, der nedbringer trafikstøjen og reducerer trafikmængderne. Støjsituationen i Gladsaxe Kommune er allerede helt uholdbar. 67% af vores boliger er støjbelastede langt over den vejledende grænseværdi, skriver udvalgets ni medlemmer fra Socialdemokratiet, De radikale, Venstre, Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe i brevet.

– Der er behov for et paradigmeskifte, hvor fremkommelighed ikke vægtes højere end hensynet til borgernes sundhed og til miljøet, tilføjer udvalget, der også pointerer at man er bekymret over, at sagen ikke har været i offentlig høring.

I brevet foreslås det blandt andet at man bør undersøge alternativer til støjafskærming – som nedsat hastighed, mere kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister og overdækninger. Og man inviterer transportministeren til at besøge Gladsaxe og høre hvor grelt det står til med støjen.

1 kommentar om “Brev til ministeren”

  1. Kurt Loftkjær siger:

    Det er forståeligt at man i udvalget er utilfredse og henvender sig til de overordnede myndigheder.
    Men hvad har byrådet tænkt sig at gøre på egne veje mhp. at nedbringe trængsel og sygdomsfremkaldende støj. Reducering af biltrafik og hastighed er oplagte emner.

    Gør vores by til et bedre sted at være!.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top