- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Få del i Bygningspuljen

Omkring halvdelen af Gladsaxes samlede CO2-udledning kommer fra energisektoren, ifølge tal fra Energistyrelsen, og at nedbringe energiforbruget er dermed en vigtig del af at nå klimamålene.

Og vi når ikke vores klimamål i tide, hvis vi ikke også nedbringer vores energiforbrug, skriver den grønne interesseorganisation Synergi i en pressemeddelelse.

En grøn energirenovering kan dog både hjælpe på klimaet, samt på indeklimaet og privatøkonomien.

– Mange boligejere ved ikke, at der er masser af penge og CO2 at spare ved at renovere sin bolig. Det er ærgerligt. For meget ofte er udgifterne til at renovere selv uden støtte fra for eksempel Bygningspuljen tjent hjem igen i løbet af få år i sparede el- og varmeudgifter, siger Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i Synergi.

Bygningspuljen er en statslig tilskudspulje, som giver tilskud til energirenoveringer i helårsboliger. Og med finansloven 2021 kommer der øgede midler til puljen, så den i 2021 indeholder hele 675 millioner som uddeles ad tre omgange i løbet af året. Uddeling af midlerne sker ved først-til-mølle-princippet, og sidste års samlede midler på 245 millioner kroner var allerede ansøgt efter blot fire dage, fortæller Synergi.

Ifølge Energistyrelsen kan man blandt andet søge tilskud til bedre isolering og udskiftning af utætte facadevinduer. Man kan derimod ikke få tilskud til allerede gennemførte forbedringer.

Klimaet kræver handling
Andre ting, som at bygge og bo på færre kvadratmeter, er dog også væsentlige for at bo klimavenligt. For energiforbedringer kan blive slugt af flere kvadratmeter.

“Energiforbruget i danske bygninger er relativt høj set i en global og europæisk sammenhæng. Dels på grund af vores kolde klima, men også fordi vi bor på relativt mange kvadratmeter per person sammenlignet med andre lande”, pointerede  tænketanken Concito således i en rapport om bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv.

Og det er ikke bare for sjov. Ifølge FN’s klimapanel er de aktuelle nationale, regionale og lokale løfter (i forhold til Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader eller i hvert fald 2 grader) slet ikke tilstrækkelige.

Temperaturstigningen har nemlig allerede bevæget sig over 1 grad, og FN’s klimapanel vurderer, at hvis vi skal holde os bare under 2 grader kræver det, at vi globalt skal ned på en udledning der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger. Udledningen per dansker er væsentlig tættere på 20 end 2.

Ifølge et studie fra Potsdam Institute for Climate Impact Research fra februar, er systemet der opretholder Golfstrømmen desuden ikke set svagere i over tusinde år.

Og disse ændringer i Golfstrømmen, der sikrer varmt og mildt vejr i Europa, kan sandsynligvis være med til at skabe mere ekstremt vejr – eksempelvis mere hårde vintre, samt flere storme og hedebølger. Ifølge forskerne bag studiet er årsagen til disse ændringer den menneskeskabte globale opvarmning.

Læs mere om Bygningspuljen og se, hvor meget du kan få i tilskud til din energirenovering på Sparenergi.dk

Opdatering 8. april: 

På et tidspunkt onsdag var der, ifølge Energistyrelsen, 76.000 i kø til at få tilskud, og samme aften var det allerede for sent at søge. Man kan dog søge igen i august, fortæller Energistyrelsen.