Grøn nødvendighed
Vindmøller-6.jpg
Der er ikke nogen vindmøller i Gladsaxe, så kommunen kan ikke producere sin egen vindenergi. Men den CO2-reduktion der har været i Gladsaxe, skyldes i høj grad at energiforbruget til el og opvarmning i stigende grad kommer fra vedvarende energikilder.  Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Byråd godkendte en ny strategi for grøn omstilling på byrådsmødet

Målet i byrådets strategi for grøn omstilling er blandt andet at Gladsaxe Kommune som geografisk område skal reducere CO2-udledningen med 70 procent fra 2007 til 2030, samt at Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050.

– Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står overfor. Udfordringen er global, men også helt lokal. Byerne har derfor et særligt ansvar og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, kan man læse i strategien, der samtidig påpeger at ”CO2-belastningen fra vareforbrug fremgår ikke som et særskilt element i beregningerne”. Også selvom man i rapporten påpeger, at en stor del at danskernes forbrug (og dermed CO2-udledning) skyldes netop vareforbrug.

Blandt andet vil kommunen, ifølge strategien, konkret stille krav til entreprenører ved egne bygge- og anlægsprojekter om, at transporten til og fra byggepladsen, og på selve byggepladsen, så vidt muligt skal foregå på grønne drivmidler. Og så vil man energirenovere kommunens egne bygninger.

Desuden skal det gøres mere attraktivt at tage cyklen, den kollektive trafik skal forbedres, og man vil sikre at bilismen i kommunen falder, og at en stor del af bilbestanden i kommunen bliver grøn og/eller elektrisk. I Gladsaxe kommer udledningen af CO2 nemlig især fra transport og energiforbrug, og indirekte fra de varer, vi forbruger og det affald, vi producerer.

– Vi har valgt at være ambitiøse, for det er en dagsorden der berør os alle, og vi er nødt til at stå sammen for at komme i mål … Vi sætter baren højt og følger det op med handlinger, fortalte formanden på Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), på byrådsmødet 28. april.

– Jeg glæder mig til at arbejde med handleplanerne, hvor vi kan bruge mange af de input som vi har fået i høringssvarene, til strategien, tilføjede han.

Tale er sølv
Lars Abel (C) kaldte strategien et godt udgangspunkt for det videre samarbejde. Han pointerede dog også at man er nødt til at være realistiske i handlingsplanerne, ”og lade være med at tro, at vi bare lige ændrer verden i løbet af et snuptag”. Dorthe Wichmand Müller (F) kaldte strategien ”ret ambitiøs”. Christina Rittig Falkberg (B) var stolt over ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. ”Vi har kun en planet, selv om vi forbruger som om vi havde en 2-3 stykker”, tilføjede hun.

Lise Tønner (LG) mente at strategien havde ”rigtig mange gode intentioner”, men så frem til at man kunne blive mere konkret. ”Det er en rigtig god strategi, men det vigtigste det er selvfølgelig de handlinger der følger op”, mente Trine Henriksen (Ø). Enhedslisten stillede desuden ændringsforslag, hvor man blandt andet foreslog at nedbringe bilernes hastighed på motorveje og lignende, som dog blev nedstemt.

Den nye strategi for grøn omstilling blev tiltrådt af et samlet byråd, uden afstemning.

Langt fra mål
Spørgsmålet er så, om grøn omstilling og verdensmål batter nok som det ser ud lige nu. Temperaturstigningen er nemlig allerede på 1,2 grader, og FN’s klimapanel siger, at hvis vi skal holde os under 2 grader kræver det, at vi globalt skal ned på en udledning der svarer til 2-3 ton CO2 per verdensborger. Udledningen per dansker er langt tættere på 20 end 2.

Og regeringens klimaindsats er desuden langt fra tilstrækkelig for at nå klimalovens mål, sagde Klimarådet i en rapport i februar.

Allerede den 26. marts havde vi danskere opbrugt vores budget af naturressourcer for hele 2021, hvis vores forbrug skulle være bæredygtigt – næsttidligst af alle lande i EU og 8. tidligst af alle lande i verden. Det var vores “overshoot day”, ifølge tænketanken Global Footprint Network.

”Vi er på randen af afgrunden … 2021 må blive et handlingens år hvor vi opnår konkrete og hurtige fremskridt”, sagde FN’s generalsekretær Antonio Guterres for nyligt på en pressekonference, hvor han fortalte at 2020 blev en af de tre varmeste år nogensinde målt.

Ifølge FN er verden nemlig langt fra at opfylde Parisaftalens mål om en 1,5 graders temperaturstigning, som Gladsaxe Kommune skriver i aftalen at man bakker op om.

Er grøn energi altid bæredygtigt?
Desuden pointerede det uafhængige medie og research-center, Danwatch, for nyligt på organisationens hjemmeside, at de såkaldte grønne teknologier ikke altid er bæredygtige, ikke mindst i de lande hvor de mineraler som bruges til dem udvindes.

– En forudsætning for fremtidens vindmøller, elbiler og solpaneler er råstoffer, og når vi hiver dem op ad jorden, så følger der ofte menneskerettighedskrænkelser og store miljøproblemer med, tilføjer Danwatch.

En rapport fra FN’s Miljøprogram og Miljøorganisation, UNEP, fra sidste år – om bæredygtighed i minesektoren – konkluderer at minesektoren står over for betragtelige udfordringer, når det gælder minernes miljømæssige og sociale indvirkning.

– Sektorens miljømæssige og sociale indvirkninger inkluderer drivhusgasemissioner, giftigt affald, usikre arbejdsforhold og negative konsekvenser for sårbare grupper som kvinder og oprindelige folk, konkluderer man i rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top