- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Handicapvenlige natur-ture

Hjernesagen har modtaget støtte fra Danske Handicaporganisationers lokalpulje, til at gennemføre projektet. Men en række andre handicapforeninger under DH Gladsaxe er med i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. Det er Hjernesagens formand, Torben Nielsen, der er ansvarlig for projektet, fortæller han.

Baggrunden er den kendsgerning, at mennesker med handicap kommer meget mindre ud i naturen og får langt færre naturoplevelser end andre, tilføjer Torben Nielsen.

I løbet af foråret og efteråret 2021 bliver der derfor gennemført en række ture i Gladsaxe.  Nogle steder bliver der et opsamlingssted, hvorfra man bliver hjulpet videre, andre ture er i handicapvenlige busser. Turene vil typisk vare 3-4 timer med start cirka kl. 11, og der vil være fortæring undervejs. Der kan kun være et begrænset antal deltagere.

Onsdag den 12. maj: Radiomarken. Mødested: Natur- og Sejlklubben, Valdemar Poulsens Vej 7, kl. 11,00.

Mandag den 7. juni: Høje Gladsaxe Parken med bl.a. naturheste. Mødested: Grønnemose Allé ved broen over Høje Gladsaxe vej, kl. 11,00.

Tilmelding til turene foregår hos Torben Nielsen, enten på tlf. 2945 2712, eller mail: torben45nielsen@gmail.com [1] senest 10 dage før arrangementet.