Hvad med indkøbspolitikken?
Varelevering-2.jpg
388 Gladsaxe-borgere får leveret vare fra Nemlig.com’s moderselskab, Intervare, gennem en kommunal indkøbsordning for hjemmeboende pensionister. Intervare benytter samme varelager som Nemlig.com. Foto: Peter Kenworthy.
Enhedslisten ville have svar til byrådsmødet på om kommunens brug af Nemlig.com’s moderselskab er i tråd med kommunens indkøbspolitik

Man kommer lidt til at tænke på scenen i Chaplin-filmen “Modern Times”, hvor Chaplin febrilsk – men uden held – forsøger at følge med samlebåndet i tredivernes post-børkrakkede USA, når man læser om arbejdsforholdene hos Nemlig.com i Politiken og hos 3F.

Her kan man nemlig læse om hvad 3F kalder ”alvorlige eksempler på helt urimelige arbejdsvilkår”, som formanden for 3F Transport, Jan Villadsen kalder det. Alt fra lange arbejdsdage, overarbejdspres, og alvorlige arbejdsulykker, til store skærme der overvåger effektiviteten, fyringstrusler og ansatte der må tisse i flasker, fordi de ikke har tid til at gå på toilettet.

Nemlig.com har underskyldt og forsvaret sig på forskellig vis, i en række pressemeddelelser. Først med at man er ”overrasket” over Politikens beskrivelse af arbejdsforholdene, at man ”tager afstand fra disse forhold”, og vil ”igangsætte en intern undersøgelse” og en whistleblowerordning.

”Vi vil nu gøre hvad vi kan for at sikre, at vi får rettet op på de forhold, der er blevet kritiseret”, skrev man 20. marts. 10. april mente man dog, at man var blevet udsat for en ”smædekampagne” fra 3F og Politiken, og taler om ”usande påstande”.

I Nemlig.com’s Code of Conduct siger firmaet, at man ”arbejder på at bevare et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og samarbejdspartnere behandles med respekt og værdighed”. I moderselskabet Intervares CSR-politik skriver man, at man ”respekterer alle menneskerettigheder” og ”vægter arbejdsmiljøet højt i hverdagen”.

Enhedslisten stiller spørgsmål
Nemlig.com er datterselskab og ejet af Intervare A/S, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med til indkøbsordning for hjemmeboende pensionister.  På kommunens hjemmeside kan man blandt andet læse, at man kan vælge mellem Intervare og en anden leverandør, ligesom man sender en ”stor tak til samarbejdspartnerne; supermarkedet Intervare…”, i en beskrivelse af smørrebrødsmuligheder i hjemmeplejen.

Intervare benytter samme varelager som Nemlig.com, på adressen Banemarksvej 58, 2605 Brøndby, og det er derfor usikkert, om arbejdsforholdene for de ansatte, der pakker varer til Intervare, er forskellige fra forholdene hos Nemlig.com, fortæller byrådsmedlem Trine Henriksen.

Hun og Enhedslisten stillede derfor tre spørgsmål vedrørende Gladsaxe Kommunes indkøbsaftale med Intervare A/S, på byrådsmødet den 28. april:

Om Intervare og underleverandører lever op til kravene i Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik; om Gladsaxe Kommune kan få sikkerhed for, at de ansatte, der pakker varer for Intervare, ikke arbejder under samme kritisable arbejdsforhold som de ansatte hos Nemlig.com; samt hvis ikke – om Gladsaxe Kommune så vil stille krav til Intervare om ændring af arbejdsforholdene, eller tage initiativ til at afbryde aftalen med firmaet.

Kræver ordentlige arbejdsforhold
I Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik kan man blandt andet læse, at man har ”pligt til at være med til at påvirke omverdenen via vores indkøb” og ”stille krav til vores leverandører”, ligesom verdensmålene skal ”afspejle sig i kommunens indkøb”.

– I Gladsaxe Kommune stiller vi krav om, at de virksomheder, vi handler med, har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for deres medarbejdere, tilføjer man i politikken.

Og i Gladsaxestrategien, der knytter sig til FN’s verdensmål, kan man læse at vi i Gladsaxe har ”regulerede, ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø … Det stiller vi også krav om til vores samarbejdspartnere, for eksempel i vores indkøbspolitik”.

I Verdensmål 8 taler man om ”anstændigt arbejde til alle” og at ”arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes”.

Skal bringes i orden
Til byrådsmødet fortalte borgmester Trine Græse (A), at Gladsaxe ikke har aftaler med Nemlig.com, men at der lige nu var 388 borgere der benytter sig af Intervare, som kommunen har en aftale med. Samt at det var et emne som ”optager os alle sammen”.

– Jeg deler Enhedslistens bekymring i den aktuelle sag. Vi skal selvfølgelig have ordentlige arbejdsforhold hos de leverandører vi handler hos i kommunen, sagde Trine Græse. Hun tilføjede, at hvis de forhold der er beskrevet i pressen er korrekte og også gælder for Intervare, er det dybt kritisabelt og en brud på aftalen med Gladsaxe Kommune, som skal bringes i orden.

– Og det har forvaltningen allerede gjort klart overfor Intervares ledelse … Vi har allerede rettet henvendelse til Intervare, og bedt om en redegørelse for hvordan de lever op til arbejdsklausulen … Hvis der konstateres kritisable forhold, og de ikke bliver bragt i orden, så vil vi selvfølgelig tage stilling til hvad det videre skridt er, og i sidste ende opsige kontrakten, tilføjede borgmesteren.

Trine Henriksen (Ø) fortalte at det glædede hende, at man var i gang med at undersøge forholdene hos nemlig.com og Intervare. Hun pointerede samtidig at det kan være rigtig svært at få oplysninger frem, da mange ansatte ikke tør fortælle om forholdene.

Gamle nyheder
Det er dog ikke kun i Gladsaxe Kommune at man taler om Nemlig.com. 40 danske kommuner får, ifølge Politiken, dagligvarer fra Intervare. Flere kommuner har droppet Nemlig.com og flere andre kommuner overvejer at gøre det samme.

Hverken Nemlig.com, Gladsaxe Kommune eller de andre kommuner burde dog være helt overrasket over beskrivelsen af forholdene. For allerede tilbage i 2014 meldte 3F om pressede medarbejdere, ”uhyrlige arbejdsforhold” og løndumping. Og Avisen.dk beskrev høje bøder til vognmænd der leverede varer for sent.

Men ifølge Fagbladet 3F, rækker problemet langt ud over Nemlig.com. En undersøgelse blandt over 2.300 lagerarbejdere hos en række andre danske og udenlandske supermarkeder og andre butikskæder viser, ifølge en 3F-rundspørge fra 2020, at 8 ud af 10 er bange for deres helbred, fordi arbejdet er så stressende, samt at næsten halvdelen af de adspurgte føler sig presset af overvågning.

NemligCom (8)
Nemlig.com har været i noget af en mediestorm i den senere tid. Flere kommuner har allerede droppet samarbejdet med selskabet. Foto: Peter Kenworthy.

NemligCom (1)
Det er dog tilsyneladende ikke kun hos Nemlig.com der er problemer. En undersøgelse lavet af 3F blandt over 2.000 lagerarbejdere viser også store problemer hos en række andre danske og udenlandske supermarkeder og andre butikskæder. Foto: Peter Kenworthy

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top