Ingen legeplads i slotsparken
Aldershvile-03-24-16.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Fredningsnævnet gav ikke dispensation til etableringen af naturlegeplads i Aldershvile Slotspark

I januar 2020 diskuterede Trafik- og Teknikudvalget placeringen af en legeplads i Aldershvile Slotspark, og et flertal – med formanden Ole Skrald (A) i spidsen – stemte for at den skulle placeres i og ved skovbrynet.

By- og Miljøforvaltningen noterede sig samtidig, at placeringen af naturlegepladsen var omfattet af både fredning og beskyttelseslinjer, der ville kræve dispensation, men at det ”umiddelbart bør være muligt ifølge skovlovens undtagelsesparagraffer”.

Friluftsrådet, Agenda 21 og Grundejerforeningerne anbefalede projektet, mens Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe og Danmarks Naturfredningsforening var imod.

Afslag på dispensation
Den 25. april traf Fredningsnævnet så en afgørelse, hvor man gav afslag på dispensationsansøgningen.

– Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte strider mod fredningens formål om at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter … Fredningsnævnet har lagt vægt på, at den valgte placering af naturlegepladsen og naturlegepladsens karakter og omfang vil udgøre et væsentligt indgreb i et naturområde med en stor herlighedsværdi, skriver man blandt andet i afgørelsen.

Formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, siger at han er ked af afslaget.

– For det ville have været godt at få en legeplads til børnene. Så vi må se at finde en anden placering, fortæller han til Gladsaxe Bladet. Han tilføjer at han ikke vil tage stilling til, om der skal klages over afgørelsen, før sagen er blevet taget op på et udvalgsmøde.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, siger at han mener at en for børnene velfortjent legeplads vil kunne placeres et andet sted i Regattakvarteret, uden for kommunens fredede områder.

– DN Gladsaxe beklager, at vi på ny har måtte holde det juridisk spejl op foran kommunen. Alt for mange velmente tiltag ender i den kommunale skraldespand, alene fordi de politiske visioner er større, end de muligheder retssamfundets regler og fredninger indeholder, tilføjer Kurt Loftkjær.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top