Mobbet på jobbet
Mobning-på-arbejdspladsen-COLOURBOX46834962.jpg-SMALL.jpg

The angry boss unhappy with female employee performance

Foto: Colourbox.
Hver trettende bliver mobbet på arbejdet

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at over 7 procent har været udsat for mobning på arbejdet inden for det seneste år. Over to tredjedele fortæller at de er blevet mobbet af en kollega.

De fleste af dem, der har følt sig mobbet, har oplevet det sjældnere end på månedsbasis.

Over 13 procent angiver etnicitet som årsag til, at de bliver mobbet (svarende til 1 procent af alle lønmodtagere), 8 procent svarer køn, 5 procent politisk overbevisning, mens 3,7 procent svarer, at årsagen bunder i deres valg af fagforening. To procent siger at de bliver mobbet på grund af deres religion, og 1,9 procent på grund af deres seksualitet.

Undersøgelsen, der er baseret på svar på en spørgeskemaundersøgelse fra næsten 8.000 lønmodtagere, viser også, at lidt under tre procent har følt sig udsat for seksuel chikane i det seneste år – over halvdelen af en kollega. Samt at 3,4 procent har været udsat for fysisk vold og over 8 procent for trusler – især fra kunder, patienter eller lignende.

I rapporten kan man også læse, at andelen af lønmodtagere der har været involveret i konflikter eller har været udsat for krænkende handlinger er nogenlunde lige stor, når man ser på sektorerne stat, kommune, region og det private.

Dog er der, ifølge undersøgelsen, lidt flere der er blevet mobbet eller udsat for seksuel chikane i kommuner og regioner, og lidt flere der har været udsat for trusler i det private.

VIVE fortæller til Gladsaxe Bladet, at man ikke har set på tallene geografisk, og derfor ikke kan sige noget om hvordan tallene ser ud for Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top