- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Nærpoliti til HG

I december blev Folketinget enig om en aftale om politiets økonomi, der indeholdt 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet – herunder i Gladsaxe. Placeringen af de nye nærpolitienheder er nu på plads, og det er endeligt besluttet at nærpolitienheden i Gladsaxe skal ligge i Høje Gladsaxe. Den anden nærpolitienhed i Københavns Vestegns Politis område skal ligge i Ishøj.

– Vi har vurderet, at de to placeringer vil være til størst gavn og glæde for borgerne, og det er der nu givet grønt lys for politisk. Dermed kan vi arbejde videre med at finde konkrete lokaler begge steder, siger politidirektør Kim Christiansen.

– Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning, fortæller justitsminister Nick Hækkerup (A) på Justitsministeriets hjemmeside.

Det lokale og tryghedsskabende politiarbejde styrkes med i alt 110 ekstra lokalbetjente frem mod 2023. De 110 lokalbetjente skal have de 20 nye nærpolitienheder som arbejdssted, så der er mindst 5 lokalbetjente tilknyttet hver enhed.

De nye nærpolitienheder ventes at åbne i slutningen af året med åbent for fysiske henvendelser mindst 15 timer om ugen.

Nærhedsreform
– Aftaleparterne ønsker et nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud. Borgerne skal kunne regne med politiet, når de har brug for det, står der i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

– Politiet og anklagemyndigheden skal samtidig være rustet til at bekæmpe den komplekse og samfundsundergravende kriminalitet. Der skal derfor ske en oprustning af indsatsen mod den alvorlige økonomiske, organiserede og it-relaterede kriminalitet, som er en stadig voksende trussel mod samfundet, står der desuden.

Man har øget politiets og anklagemyndighedens bevilling med samlet cirka 657 millioner kroner i 2021 stigende til cirka 1.016 millioner kroner i 2023.