Nationale test skal gennemføres
Test-skole-COLOURBOX36513227.jpg

School children filling test blank at exam: serious concentrated schoolgirl in casual shirt sitting at table and solving task

Foto: Colourbox.
Enhedslisten vil have en beslutningssag om Børne- og Undervisningsministeriets afslag på kommunens ansøgning om igen at blive fritaget for de nationale test

Byrådet vedtog i februar et forslag fra Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe, om at ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om, at Gladsaxe blev fritaget for at udføre nationale tests på skolerne i 2020/21.

Og formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), opfordrede på et byrådsmøde i februar alle byrådets partier til at kontakte deres Christiansborg-partikollegaer, og bede dem påvirke ministeren.

30. marts fik alle kommunerne et brev fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A), hvor hun skriver at de nationale test skal gennemføres.

– Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse, tilføjer ministeren.

Ønsker beslutningssag
Claus Wachmann orienterede, på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget 8. april om, at Gladsaxe Kommune har fået afslag på ansøgningen om at undlade at gennemføre de nationale tests i folkeskolerne i 2021. Børne- og Undervisningsudvalget drøftede, ifølge referatet fra mødet, grundigt Børne- og Undervisningsministerens svar.

Trine Henriksen (Ø) havde anmodet om at man drøftede sagen i Børne og Undervisningsudvalget, med henblik på at diskutere hvordan skolerne skal forholde sig. Men sagen blev, ifølge hende, drøftet uforpligtende under punktet meddelelser.

Hun har derfor ønsket en beslutningssag, så Børne- og Undervisningsudvalget kan tage stilling til, hvordan man forholder sig på baggrund af afslaget om fritagelse, fortæller hun.

Formand for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, siger at han kunne ønske sig, at kommunalpolitikerne på tværs af landet i ord og handling for alvor stillede sig på børnenes side ved at udfordre regeringen yderligere i bestræbelserne på, at de nationale test ikke gennemføres.

– Eleverne i 5.-8. klasse har udsigt til 23 rigtige skoledage i resten af dette skoleår. Enhver burde kunne se, at hvert minut tæller i den helt nødvendige indsats for at genskabe klassefællesskabet og samspillet mellem den faglige og sociale trivsel. På den baggrund er det et helt vanvittigt spild af dyrebar tid, at adskillige dage skal gå med at klargøre og gennemføre en række nationale test, som åbenlyst ikke virker efter hensigten, tilføjer Thomas Agerskov.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Claus Wachmann.

Gladsaxe Kommune droppede sidste år de nationale test. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meldte efterfølgende Gladsaxe Kommunes beslutning til Ankestyrelsen, som i december meldte ud at man ikke rejste en tilsynssag eller gjorde mere i sagen.

Giver mangelfuldt billede
Målet med de nationale test er ”at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der – ligesom folkeskolens prøver – kan evaluere på tværs af landet”, skriver man på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Men en forskningsrapport, lavet af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse i 2019, mente at de nationale test er fejlagtige og alt for usikre – og at de giver et mangelfuldt billede af elevernes faktiske faglige niveau, og må føre til overvejelser over om den kommunale og lokale kvalitetssikring af skoler og undervisning har hvilet på et forkert grundlag.

– Vi vil opfordre til at man løsriver brugen af test som pædagogisk redskab fra brugen af test til kvalitetssikring. Og vi vil opfordre til at man udvikler en række af kvalitetstest som lærerne kan tage i anvendelse når de ser et behov for det, konkluderer man i rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top