Skjulte udgifter i spildevandsplan
Debat_web-e1635242968723.png
Gladsaxe Byråd vil 28. april 2021 vedtage en spildevejsplan. Den vil koste kommunen 6,8 mia. kr. mens ”borgernes omkostning til separering er 225 mio. kr.”, jf. referat fra Miljøudvalget 28. maj 2020, s 10. Men borgernes udgifter er langt større og de miljøproblemer planen skal løse sættes der ikke tal på. Hverken hvor stor forureningen […]

Gladsaxe Byråd vil 28. april 2021 vedtage en spildevejsplan. Den vil koste kommunen 6,8 mia. kr. mens ”borgernes omkostning til separering er 225 mio. kr.”, jf. referat fra Miljøudvalget 28. maj 2020, s 10. Men borgernes udgifter er langt større og de miljøproblemer planen skal løse sættes der ikke tal på. Hverken hvor stor forureningen er i dag og hvad der opnås ved en separering:

Planen fortæller ikke direkte husejerne prisen for separeringen. I en uafhængig konsulentsrapport fremlagt for byrådet 13.03.2020, s 10 er ”omkostningen til etablering af en ekstra ledning ved separatkloakering vurderet til kr. 60.000,- pr. stikledning”. Referater fra byrådsmøder 02., 17. og 25. november 2020 taler dog om udgifter mellem kr. 40.000,- 60.000,-. Skal kommunens 5.500 parcelhusejere og 6.000 rækkehusejere betale kr. 50.000.- og de 12.500 beboere i etageboliger kr. 10.000.-, er de samlede udgift 700 mio. kr. foruden ”tilslutningsbidraget” til Novafos. Det bidrag er kun indirekte omtalt som et husejeren ”ifølge betalingsvedtægten kan få tilbagebetalt op til 40% af”, planen s 43, hvis man selv etablerer en faskine til regnvandsopsamling.

Planen fortæller heller ikke om en stigning i ”taksten fra i dag ca. 55kr./m3 til 85-90 kr./m3 om 35 – 40 år”, jf. referater fra byrådsmøder 02., 17. og 25. november 2020, s 5.

Gladsaxe kommune og Novafos lover, ”at grundejerne bliver godt informeret undervejs, og at de hjælpes så meget som muligt”, s 14.?

1 kommentar om “Skjulte udgifter i spildevandsplan”

  1. Jakob Skovgaard Koed - Medlem af Miljøudvalget siger:

    Stigningen i taksten ville være kommet uanset hvad, da kloaknettet over de kommende år ville skulle renoveres/udskiftes, da den levetid snart udløbet. Det er uanset om man laver separering eller ej. Derfor kan man ikke tilskrive planen den stigning, men derimod den allerede planlagte og politisk godkendte investering i kloaknettet.
    Udgifterne for den enkelte grundejer ved separering er bestemt en del af planen og høringen, men af gode grunde kan man jo ikke fortælle den enkelte grundejer hvad det specifikt vil koste på deres grund, da det kræver detaljeret viden om de konkrete forhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top