- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skjulte udgifter i spildevandsplan

Gladsaxe Byråd vil 28. april 2021 vedtage en spildevejsplan. Den vil koste kommunen 6,8 mia. kr. mens ”borgernes omkostning til separering er 225 mio. kr.”, jf. referat fra Miljøudvalget 28. maj 2020, s 10. Men borgernes udgifter er langt større og de miljøproblemer planen skal løse sættes der ikke tal på. Hverken hvor stor forureningen er i dag og hvad der opnås ved en separering:

Planen fortæller ikke direkte husejerne prisen for separeringen. I en uafhængig konsulentsrapport fremlagt for byrådet 13.03.2020, s 10 er ”omkostningen til etablering af en ekstra ledning ved separatkloakering vurderet til kr. 60.000,- pr. stikledning”. Referater fra byrådsmøder 02., 17. og 25. november 2020 taler dog om udgifter mellem kr. 40.000,- 60.000,-. Skal kommunens 5.500 parcelhusejere og 6.000 rækkehusejere betale kr. 50.000.- og de 12.500 beboere i etageboliger kr. 10.000.-, er de samlede udgift 700 mio. kr. foruden ”tilslutningsbidraget” til Novafos. Det bidrag er kun indirekte omtalt som et husejeren ”ifølge betalingsvedtægten kan få tilbagebetalt op til 40% af”, planen s 43, hvis man selv etablerer en faskine til regnvandsopsamling.

Planen fortæller heller ikke om en stigning i ”taksten fra i dag ca. 55kr./m3 til 85-90 kr./m3 om 35 – 40 år”, jf. referater fra byrådsmøder 02., 17. og 25. november 2020, s 5.

Gladsaxe kommune og Novafos lover, ”at grundejerne bliver godt informeret undervejs, og at de hjælpes så meget som muligt”, s 14.?