Status på social balance
Høje-Gladsaxe-bagside-solnedgang-december-2020.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Det går stille og roligt fremad

I 2016 vedtog Gladsaxe Byråd en strategi for social balance, hvor målet var at sikre alle borgere i kommunen lige gode livsmuligheder, samt fastholde og tiltrække flere resursestærke borgere til kommunens såkaldt ”udsatte bydele”.

I en årlig rapport om udviklingen i den sociale balance i kommunen, fremlagt på et møde i økonomiudvalget 6. april, kan man blandt andet læse, at andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet de senere år med 4 procent i Høje Gladsaxe, og 3 procent i Værebro og i Mørkhøj almene boliger.  De tre områder ligger dog stadig mellem 9 og 16 procentpoint over kommunegennemsnittet. Andelen af dømte borgere har samtidig været relativt stabil de seneste fem år.

Tallene viser dog, generelt set, at de tre bydele er et godt stykke fra ghettokriterierne i forhold til arbejdsmarkedet, grundskoleuddannelse, gennemsnitsindkomst og dømte, mens man i forhold til antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er nær kriterierne eller – for Værebros vedkommende – over.

– Som der også i tidligere år er blevet konkluderet, ses der i tallene i de tre områder en generelt positiv udvikling, og de tre områder er … ikke tæt på regeringens ghettokriterier … Tallene viser dog fortsat et markant spænd mellem de tre områder og kommunegennemsnittet, ikke mindst i forhold til gennemsnitsindkomst, uddannelsesniveau og andelen af offentligt forsørgede, konkluderer man i rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top