Vil ikke have flere spor
Hillerødmotorvejen-2.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Transportministeriet foreslår ekstra spor og støjskærme på Hillerødmotorvejen. Borgmesteren fik foretræde for Folketingets Transportudvalg og Trafik- og Teknikudvalget sender brev til ministeriet der kritiserer forslaget

I et teknisk notat fra Vejdirektoratet fra februar, foreslår man en udbygning af Hillerødmotorvejen med et ekstra spor i begge retninger fra Motorring 3 i syd til Ring 4, samt 6 meter høje støjskærme i begge sider af motorvejen og langs ramperne.

– På projektstrækningen planlægges opstillet 6 meter høje støjskærme i begge sider af motorvejen og langs dennes ramper. Støjskærmene ud for Smørmosen og ud for Værebroparken på Ring 4 er ikke en del af det planlagte projekt, ligesom der ikke er planlagt støjskærm ud for erhvervsområdet syd for Vadstrupvej. Lige nord for Vadstrupvej ligger terrænet øst for motorvejen så højt, at Vejdirektoratet har vurderet, at terrænet fungerer som støjskærm, kan man læse i Vejdirektoratets tekniske notat.

– De allermest støjbelastede boliger med en støjbelastning på 68dB eller derover kan langs projektstrækningen reduceres fra 262 til 42 boliger – en reduktion på 84% – og boliger med en støjbelastning på over 58dB kan reduceres fra 2369 til 1858 boliger – en reduktion på 21% … Resultaterne viser, at alle trafikanterne mellem Værløse og M3 vil kunne spare i gennemsnit 1:18 min. set over hele morgenmyldretiden på strækningen. I de mest belastede perioder vil trafikanterne spare 3:41 min, tilføjer man.

Brev til ministeren
Formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A), er imod planen, fortæller han.

– Vi er i en situation i Gladsaxe, hvor vi ikke kan bygge en daginstitution uden at have dispensation for støjgener, så vi er rigeligt plaget af støj i forvejen. Jeg kan ikke forstå at man skal udvide motorvejen her i Gladsaxe, for at folk i myldretiden kan spare halvandet minut, siger Ole Skrald til Gladsaxe Bladet.

Trafik- og Teknikudvalget vedtog på et møde 12. april at man sender et brev til transportministeren og Vejdirektoratet, der blandt andet understreger vigtigheden af ikke at gennemføre projekter, der bidrager til at øge biltrafikken.

Foretræde for Transportudvalget
Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), havde desuden tirsdag 13. april virtuelt foretræde for Folketingets Transportudvalg, hvor hun fortalte om støjudfordringerne i Gladsaxe.

Blandt andet sagde hun, at situationen i Københavns omegn er helt uholdbar, når eksempelvis to tredjedele af Gladsaxes boliger er støjplagede over den vejledende grænseværdi for støj i Danmark (der er på 58 dB for boligområder) – hvilket eksempelvis betyder at borgerne ikke længere kan nyde deres haver, og ikke kan have vinduer åbne i de rum, hvor de opholder sig, dag og nat.

Og om hvordan børnene i hovedparten af Gladsaxes dagtilbud må lege på legepladser, hvor støjen flere steder er sundhedsskadelig.

– Vi har brug for jeres hjælp til at sikre, at projekter ikke bliver planlagt ud fra, at ”status quo er godt nok”. Vi har brug for jeres hjælp til at redde vores byer i omegnen – og det betyder, at der skal afsættes meget store beløb, som skal øremærkes til vores områder, fortalte borgmesteren desuden til transportudvalget.

Trine Græse fortæller til Gladsaxe Bladet, at der var meget få der tog ordet efterfølgende, men at Kristian Pihl Lorenzen (V) og Jeppe Bruus (A) anerkendte problemets omfang og udtrykte, at det skulle der gøres noget ved.

Meget støj
Gladsaxe Bladet tog, samme dag som borgmesteren var i Transportudvalget, ud og lavede en lille uvidenskabelig undersøgelse af forholdene på Hillerødmotorvejen med en smartphone-app. Og det er ikke bestemt ikke en overdrivelse at sige at det larmer meget.

Mellem klokken 14.30 og 14.45 var der mellem 70 og 82 dB og et gennemsnit på 74 dB, cirka tre meter fra motorvejen, og et par hundrede meter fra Klausdalsbrovej. Stillede man sig yderligere 10-15 meter væk fra vejen faldt dB-tallet til et gennemsnit på omkring 70.

Og stillede man sig om bag ved den over fire meter høje støjskærm, ved børneinstitutionen Ved Fortet på Nordfrontvej ikke langt derfra, var støjen i gennemsnit omkring den vejledende grænseværdi på 58 dB, og lige ved krydset Nordfrontvej/Batterivej lå støjen på samme niveau. Tallene stemmer fint overens med tallene fra Miljøstyrelsens støj-Danmarkskort, der dog ligger højere.

50 dB svarer, ifølge et støjbarometer fra en hvidbog om trafikstøj udarbejdet af Gate 21 og Rambøll, til lyden af en vaskemaskine eller opvaskemaskine en meter væk, 60 dB svarer til en emhætte fra en halv meters afstand, 70 dB til en støvsuger på en meters afstand og 80 dB til en hårtørrer på 30 cm’s afstand.

Hillerødmotorvejen (3)
Foto: Peter Kenworthy.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top