- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Vil selv tage skraldet

På et møde i Miljøudvalget 12. april diskuterede man om hvorvidt Gladsaxe Kommunes affaldsindsamling skal hjemtages fra oktober 2024, når de nuværende kontrakter udløber, hvilket By- og Miljøforvaltningen anbefaler at man gør.

Blandt andet fordi konkurrencen på markedet for private renovatører er mindre end tidligere, hvilket kan give mindre attraktive tilbud, samt fordi der har været en del udfordringer med kommunens nuværende renovatører, skriver forvaltningen blandt andet i sagsfremstillingen.

Ifølge et notat fra revisionsfirmaet PwC, der har gennemgået forudsætningerne for forvaltningens anbefaling om at hjemtage affaldsindsamlingen, vil en hjemtagelse give mere driftsstabilitet og bedre mulighed for at opfylde de politiske mål i Gladsaxestrategien, blandt i forhold til klimaet. Der er dog også ulemper i form af store investeringer og en risiko for at opbygge en overkapacitet af skraldebiler, mener PwC, der samtidig påpeger at man ikke forventer at taksterne vil blive påvirket af at opgaven hjemtages.

Kontraktbrud, klager eller takststigninger
Et flertal i Miljøudvalget, bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, indstillede at affaldsindsamlingen hjemtages.

Formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), fortæller til Gladsaxe Bladet, at han mener, at det er rigtigt at hjemtage affaldsindsamlingen, fordi der i dag er for få renovatører på markedet til at konkurrere og give attraktive tilbud, at der har været ekstraordinært mange kontraktbrud, der har givet mange borgerklager, samt at de politiske ambitioner – om miljøvenlige biler, genanvendelsesprocenten, arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked – ikke er blevet opfyldt, selv om de er skrevet ind i kontrakten.

Venstre stemte imod, fordi man mente at udliciteringen af affaldsindsamlingen har været til fordel for husstandene i Gladsaxe, fordi man ikke er overbevist om, at kommunen kan løse opgaven billigere eller bedre, samt at man frygter at hjemtagningen vil betyde takststigninger på affaldsindsamling.

– Vi er simpelt hen bange for at det bliver dyrere, ligesom der ved enhver omlægning vil være en indkørselsfase, hvor der jo også kan ske fejl. Og det er også et spørgsmål om man synes at man skal give nogen virksomheder mulighed for at byde ind på nogen opgaver eller ej, fortæller medlem af Miljøudvalget, Astrid Søborg (V).

Sagen bliver endeligt behandlet i Byrådet 28. april.