Coronaerfaringer
Is-Bagsværd-Sø-feb-2021.jpg
Coronatiden har betydet mange restriktioner for kommunens børn. Men også bedre mulighed for fordybelse for nogle og mere udeliv.  Foto: Peter Kenworthy.
Coronaen har været op ad bakke på mange måder. Men Gladsaxes skoler og daginstitutioner har også gjort sig en masse erfaringer

Vi har alle sammen skulle forholde os til en helt masse nye ting under coronaen – alt fra mundbind og sprit til hjemarbejdspladser, ugentlige test og isolation – og evindelige forandringer og nye retningslinjer der har skulle implementeres med kort varsel.

Alt dette har man ikke mindst kunne mærke som elev, børnehavebarn eller ansat i en af kommunens skoler eller daginstitutioner.

Meget har været surt, men der har også været en del positive erfaringer i de seneste 14 måneder. Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune har lavet en skriftlig erfaringsopsamling, hvor man har spurgt ledere, medarbejdere, skolebestyrelser, kontaktforældre og elevråd.

Kortere skoledage og virtuel ro
I kommunens skoler viser erfaringsopsamlingen blandt andet, at man har positive erfaringer med de kortere skoledage, holddeling og færre børn per voksen. Samt at faste voksne gav bedre fokus på relationer og trivsel. I indskolingen gav aflevering af eleverne ved skolens hoveddør desuden en roligere start på dagen.

Implementeringen af fjernundervisning har krævet en stejl læringskurve for både lærere og elever, og har ikke kunne erstatte den fysiske tilstedeværelse. Men samtidig har en del elever nydt godt af den ro det virtuelle læringsrum har givet, og flere elever har budt ind og deltaget i undervisningen, pointerer man også i erfaringsopsamlingen.

Udeskolen har fungeret bedst i godt vejr, men skolerne fortæller at de ønsker at fastholde at en større del af undervisningen gennemføres udenfor, selvom det ikke er alle skoler der har faciliteterne til det. Flere skoler ønsker også at forkorte skoledagen og bruge ressourcerne på flere voksne.

Der har dog også været betydelige udfordringer i landets skoler under corona. Et forskningsprojekt om ungdomslivet under corona på Danmarks institut for Pædagogik fra februar viser, at nedlukningerne har forstærket de sociale uligheder i skolen markant, og at mange unge mistrives både socialt og fagligt.

– Mange unge fortæller, at de får meget lidt ud af online-undervisningen, selvom mange lærere gør det bedste, de kan. Især de ældste af eleverne, har meldt tilbage, at de oplever undervisningen som kedelig, rutinepræget og ensidig, fortæller en af forskerne bag forskningsprojektet.

Udeliv og afleveringsro
I daginstitutionerne har corona-perioden både skabt muligheder, men også frustration over konstante omlægninger og forandringer i hverdagen.

Her peger forældrene i erfaringsopsamlingen blandt andet på at børnene har været mere ude end tidligere, og medarbejderne på at børnene har fået øje på naturen, samt at man har været glade for de opstillede telte på institutionernes legepladser, som man gerne så gjort permanente.

Mange børn har desuden oplevet en stor tryghed i de mindre corona-grupper, selvom andre børn har savnet samværet på tværs af grupperne. Ligesom der har været mere ro i afleveringssituationerne, når forældrene ikke har været helt med inde i grupperummene.

Der har været mindre sygefravær blandt både personale og børn under corona. Og medarbejderne er bekymrede for muligheden for at opretholde den høje hygiejnestandard, hvis og når den ekstra corona-rengøring og hjælp til at spritte af afskaffes.

En ny undersøgelse foretaget af BUPL blandt over 1.000 pædagoger viser, at over en tredjedel af dem mener at et år med corona har ført til øget mistrivsel blandt børnene. Og en anden BUPL-undersøgelse viser, at mange pædagoger er nervøse for at blive smittet med corona.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top