Dropper spørgsmål om alder
ldre-dame-computer-COLOURBOX40747852.jpg

Older mature woman using wireless laptop apps browsing internet sit on sofa, smiling middle aged grandmother working distantly on computer surfing web communicating online looking at screen at home

Foto: Colourbox.
Det er ikke i strid med loven at spørge om en jobansøgers alder i forbindelse med en ansøgningsprocedure, men det kan skabe tvivl om hvorvidt alder indgår i kriterierne for selve ansættelsen, hvilket ikke er tilladt. Gladsaxe Kommune dropper nu derfor spørgsmål om alder i sit rekrutteringssystem

Mulig aldersdiskrimination fik staten til at fjerne udskældte spørgsmål om alder, men en del kommuner har fortsat med at spørge i ansøgningsproceduren – blandt andet Gladsaxe.

DM Akademikerbladet har undersøgt landets 20 største kommuner, og fundet frem til at man i nogle kommuner spørger om alder og køn, og i andre ikke – samt at det i nogle kommuner er frivilligt at svare, mens det i andre er et krav for at acceptere ansøgningen.

Gladsaxe Bladet har set på Gladsaxe Kommunes seneste ti jobannoncer, der lå på Jobindex, 17. maj. Når man havde klikket på ”søg stillingen”, blev man på dem alle bedt om at skrive sin fødselsdato – en information, som man i princippet kan bruge til at sortere ansøgere med en bestemt alder fra med.

Må ikke frasortere – må gerne spørge
Men det er ikke tilladt at frasortere ansøgere, på baggrund af deres alder. I Forskelsbehandlingsloven kan man læse at der er forbud mod forskelsbehandling på grund af alder på arbejdsmarkedet – også når man annoncerer.

– En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med ansættelse, under en ansættelse eller i forbindelse med afskedigelse. Alle uanset alder er beskyttet mod forskelsbehandling, skriver Ankestyrelsen desuden på sin hjemmeside.

Det er således som udgangspunkt i strid med loven, hvis man konkret lægger vægt på alder i forbindelse med ansættelser, og hvis der spørges efter alder i forbindelse med ansøgningsproceduren, kan det være med til at skabe en formodning om, at alder indgår i kriterierne for ansættelsen, fortæller Ankestyrelsen til Gladsaxe Bladet.

I en afgørelse i Ligebehandlingsnævnet i februar, kan man dog også læse at der ikke er bestemmelser i Forskelsbehandlingsloven, der medfører, at en arbejdsgiver ikke må spørge til en ansøgers alder i forbindelse med en ansøgningsprocedure, da Forskelsbehandlingslovens § 4 ikke omfatter alder.

Her står nemlig at det kun er oplysninger om race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse, som en arbejdsgiver ikke må spørge om.

Dropper spørgsmål om alder
Alligevel mener Ældre Sagen at ansøgerens alder ikke bør indgå som et kriterie, når man skal ansætte nye medarbejdere.

– Derfor er vi også glade for at staten er gået foran, og har fjernet feltet om alder i deres rekrutteringssystem – på denne måde bliver det alt andet lige sværere at frasortere ansøgere på baggrund af alder, fortæller konsulent i Ældre Sagen, Anna Debel, til Gladsaxe Bladet.

– Vi ser dog gerne at det bliver mere udbredt, også i kommunerne. Men det løser ikke et helt grundlæggende problem med at seniorer har sværere ved at blive indkaldt til jobsamtaler og få jobs, tilføjer hun.

Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), fortæller at han som politiker er imod at man skal opgive sin alder i forbindelse med svar på jobannoncer, og at det heller ikke skal ligge som en indbygget funktion ved udfyldning af onlineansøgninger.

– Der ligger en oplagt mulighed for aldersdiskrimination på grund af alder, inden man overhovedet har fået et billede af ansøgerens kvalifikationer, kompetencer, personlighed med mere, tilføjer han.

Efter Gladsaxe Bladets henvendelse har Gladsaxe Kommunes Strategi, Kommunikation og HR-afdeling fortalt, at man har bedt leverandøren af systemet om at fjerne rubrikken med alder. Man fortæller desuden, at der har været tale om en teknisk løsning, som man nu er blevet opmærksom på ikke er hensigtsmæssig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top