Presset ytringsfrihed
Skole-skilt-7.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
En tredjedel i fagbladet Folkeskolens lærerpanel svarer at de ikke tør udtale sig kritisk i ny undersøgelse

En ny undersøgelse, foretaget af fagbladet Folkeskolen, viser at mange i Folkeskolens lærerpanel ikke føler at de frit kan ytre sig i den offentlige debat om skolen. En tredjedel svarer enten nej til, at de tør ytre sig kritisk, eller at de kun er trygge ved at udtale sig i positive vendinger. De frygter fyring eller andre former for repressalier, skriver folkeskolen.dk.

– Blandt dem, der ikke svarede uforbeholdent ja til, at de føler, at de har frihed til at ytre sig offentligt, har to tredjedele angivet, at de oplever, at kommunen er med til at indskrænke deres ytringsfrihed. Mens lidt over halvdelen oplever, at deres skoleleder gør det samme, tilføjer folkeskolen.dk i artiklen.

Knap 400 lærere deltog i undersøgelsen.

– Det er helt afgørende for både udvikling og drift, at medarbejderne fortæller, hvordan de ser på tingenes tilstand. Det skal alle støtte op om altid, fortæller formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Jeg er lidt bekymret for det massive fokus på, at ledelse er vejen til nærmest alt. Det kan – i nogle tilfælde – skabe en misforstået fokus i retning af, at lederen skal bestemme fremfor at lede. Det kan lukke munden på nogle medarbejdere, som faktisk har noget relevant at byde ind med, tilføjer han.

I Grundlovens §77 står der at ”enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”. Ytringsfriheden er også beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top