- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Rostadionprojekt lagt på is

Efter otte års myndighedsbehandling er de tre kommuner bag projektet om at opgradere Danmarks Nationale Rostadion på Bagsværd Sø nu blevet enige om, at det ikke er realistisk at gennemføre det samlede projekt indenfor de nuværende rammer. Dette har Gladsaxe Kommune i dag på vegne af de tre kommuner Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk meddelt Fonden Danmarks Rostadion, fortæller Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse. 

– På grund af de mange forhindringer gennem årene har det været svært at komme nogen vegne med projektet. Vi er nu blevet mødt med et krav fra fonden om at opdele projektet i to faser, hvor fase 1 er etablering af et rocenter og fase 2 er etablering af rostadion. Det er ikke blevet sandsynliggjort for os, at fase 2 vil blive gennemført. Derfor er vi stærkt bekymrede for, at vi kan komme til at stå med et halvt projekt, hvor kun fase 1 bliver realiseret. Vi tror simpelthen ikke længere på, at vi kan komme videre indenfor de nuværende rammer, og det har vi meddelt Fonden Danmark Rostadion, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).