Bange for nedskæringer på handicapområdet
ldre-hjemme-COLOURBOX47415305.jpg

Pensive middle aged retired hoary handicapped woman sitting in wheelchair near window, looking outside, thinking of health problems or disability lifestyle, suffering from loneliness indoors.

Foto: Colourbox.
Danske Handicaporganisationer Gladsaxe har sendt et åbent brev til byrådet om aftale mellem regeringen og KL om handicapområdet

Regeringen og KL blev 8. juni enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2022. Aftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,4 milliarder kroner, hvilket blandt andet skal dække udviklingen med flere ældre og flere små børn.

– Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden, står der i aftalen.

’Fuckfinger’ til dem med handicap
Det er dog ikke alle der er lige glade for den nye økonomiaftale. Blandt andet kalder formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, økonomiaftalen for ”en fuckfinger til os med handicap”.

– Vi i DH-Gladsaxe er enige i den karakteristik. Kommunerne skal yde mere for de samme penge. Det kan de ikke gøre uden store nedskæringer og betydelige forringelser for mennesker med handicap, skriver Danske Handicaporganisationer Gladsaxe i et åbent brev til Gladsaxe Byråd.

– Ved sidste kommunalvalg blev der lovet bedring, men vi mærker ikke forskellen. Nu ligger der så en ny aftale om kommunernes økonomi, som kun kommer til at gøre det endnu sværere at få den nødvendige hjælp – også i Gladsaxe. Hvordan vil vores lokalpolitikere sikre, at der ikke sker yderligere forringelser på socialområdet? Hvordan vil de sikre, at borgerne i kommunen mødes med ligeværdighed? At forvaltningen indgår i en reel dialog, lytter til de konkrete behov og på den baggrund træffer faglige valg?, spørger Danske Handicaporganisationer Gladsaxe lokalpolitikerne i brevet.

Bange for sparerunde
Formanden for Danske Handicaporganisationer Gladsaxe, Lone B. Andersen, fortæller til Gladsaxe Bladet at man har sendt brevet til byrådet, fordi man er bange for en sparerunde på hele handicapområdet i Gladsaxe Kommune.

– Det er derfor vi har lavet dette åbne brev – af frygt for at de sparer på handicapområdet. Så vi for eksempel ikke kan få hjælp til at være i egne boliger med en personlig hjælpeordning. For så er det plejehjem, fortæller hun.

– Som det ser ud nu er der rigtig mange med et handicap, som det kommer til at ramme, hvis det bliver vedtaget, tilføjer Lone B. Andersen.

Bliver tilført flere midler
Formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A), fortæller til Gladsaxe Bladet at hun mener at psykiatri- og handicapområdet bliver prioritet meget højt i Gladsaxe Kommune, og at hun er ærgerlig over at Danske Handicaporganisationer Gladsaxe oplever, at de ikke mærker forbedringer på området.

– Gladsaxe Kommune har – ligesom de fleste andre kommuner – oplevet en stigning i udgifterne på handicapområdet og har på den baggrund løbende tilført flere midler. Dette uagtet om kommunerne via økonomiaftalerne er blevet kompenseret herfor eller ej. Psykiatri- og Handicapudvalget har til de kommende budgetforhandlinger godkendt, at der sker yderligere omprioriteringer inden for udvalgets ramme, således budgettet for køb af pladser på bo- og dagtilbud tilføres yderligere 2,8 millioner kroner i både 2022 og i 2023. Samtidig har udvalget besluttet, at der gennemføres en grundig analyse af det fremadrettede udgiftsbehov frem mod næste års budget for at sikre, at området har de nødvendige ressourcer, tilføjer hun.

Kristine Henriksen pointerer desuden at hun gerne vil indgå i en dialog med Danske Handicaporganisationer Gladsaxe i kommunens Handicapråd, der er sammensat af repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer og repræsentanter for Byrådet, og hvor hun oplever at der er et velfungerende samarbejde.

”Det er handicappolitikkens vision, at Gladsaxe Kommune skaber rammer for, at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår”, står der i Gladsaxe Kommunes Handicappolitik for 2019-2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top