- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Blandet boligkvarter ved Mørkhøjgård

Gladsaxe Kommune er ved at udarbejde et forslag til en lokalplan for Mørkhøj Bygade nord, hvor bygherren Freja Ejendomme og ELF Development ønsker at opføre et blandt boligkvarter omkring Mørkhøjgård.

Et flertal i Gladsaxe Byråd stemte på byrådsmødet 24. juni for et scenarie der inkluderer rækkehuse og lejligheder, p-hus og en daginstitution, og hvor det er planen at skoven udpeges som bevaringsværdig men også skal bruges rekreativt.

Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, og to tredjedele af De Radikale stemte for forslaget, mens Venstre, De Konservative og Lokalisten Gladsaxe stemte imod. Enhedslisten og Claus Wachmann (B) undlod.

Desuden blev det bestemt, at den samlede andel af almene boliger i omdannelsen af området skal være på mindst 20 procent.

Borgmester Trine Græse (A) og SF fortalte på byrådsmødet, at man mente at projektet var landet et rigtigt fint sted.

Men Enhedslisten så gerne flere at der blev bygget en højere procentdel almene boliger. Lokallisten Gladsaxe og Venstre synes at byggeriet bliver for højt. De Konservative var betænkelige ved tætheden i området. Og Claus Wachmann (B) mente at projektet havde for meget bolig og for lidt erhverv.

Der er ikke taget endelig stilling til hvor høje lejlighederne bliver endnu, og det sker først når der vedtaget en ny lokalplan for området, fortæller Gladsaxe Kommune til Gladsaxe Bladet.