- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Delte meninger på gymnasierne

Et flertal i Folketinget blev for nyligt enige om en ny aftale, hvor hensigten er at bremse udviklingen hen imod opdelte bygymnasier, og sikre adgangen til gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede områder i fremtiden. Aftalen indeholder også pejlemærker for et nyt taxametersystem og ny institutionslov, og en inddeling af landet i såkaldte fordelingszoner og afstandszoner.

– Modellen bygger på en styring af, hvor mange elever den enkelte uddannelsesinstitution må optage, så uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne fjernes, skrev Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Mere frihed eller snærende bånd?
Der er dog ikke enighed om hvorvidt aftalen er en god idé eller ej, i gymnasieverdenen.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning tror at den vil kunne skabe mere mangfoldige gymnasier og frit valg, og Gymnasieskolernes Lærerforening mener at politikerne handler ansvarligt på problemet med elevfordeling.

Og rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva Krarup Steensen, fortæller at det er helt tydeligt at der skal gøres noget.

– Aftalen er et bud. Jeg er selv spændt på hvad den vil betyde for os, men jeg tror ikke der bliver de helt store ændringer for Gladsaxe Gymnasium, fordi vi i forvejen er et gymnasium der er i social balance, tilføjer hun.

Jimmy Burnett Nielsen, der er rektor på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, er dog bekymret for hvad han kalder aftalens ”snærende bånd”. Han mener at elever fremover kan blive afvist til landets gymnasier, alt efter forældrenes pengepung, samt at de private gymnasier får forbud mod at optage en masse nye elever.

– Vi er små værdibårne skoler, der som små specialforretninger har værdier og holdninger på hylderne. Vi ønsker ikke at blive kæmpemarkeder, hvor værdierne udtyndes til tynd pølsefars. Så vi kommer aldrig til at optage ekstra 100 nye elever, som ellers ikke kan komme ind på deres foretrukne gymnasium. Men at lægge loft over og forhindre os i at lave bare mindre udvidelser de kommende år kan være rigtig farligt for vores langsigtede overlevelse, siger Jimmy Burnett Nielsen.

Relativ ens trivsel
Ifølge en analyse fra den liberale tænketank CEPOS fra maj, er trivslen blandt gymnasieelever relativt ens mellem de enkelte skoler.

– Analysen viser, at der er ikke et entydigt negativt eller positivt billede af, hvordan andelen af elever, der er indvandrere eller efterkommere, påvirker trivslen på skolen. Det samme gælder for andelen af elever med en god socioøkonomisk baggrund, skriver CEPOS i analysen.