- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fjernvarme rykker nærmere

Gladsaxe Kommune har været i gang med den planlagte udvidelse af fjernvarmeforsyningen i et stykke tid.

Og hvis man klikker ind på gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer [1] kan man se, at projektforslaget om fjernvarmeforsyning af otte udbygningsområder i Gladsaxe Kommune – i og omkring Gladsaxe Erhvervskvarter, Mørkhøjkvarteret og Vadgårdsparken – er i høring, og at man kan indsende bemærkninger indtil 29. juni.

I projektforslaget kan man blandt andet læse, at det er blevet aktuelt ”fordi de fossile brændsler skal udfases, og fordi der skal etableres nye større byggerier i Gladsaxe Erhvervskvarter”.

”For en typisk kunde med et varmebehov på 17 MWh er fjernvarmen det første år ca. 10% billigere end naturgas med en ny naturgaskedel og ca. 27% billigere end en ny luft/vand baseret varmepumpe”, kan man desuden læse.

De samlede anlægsudgifter ved 100 procents tilslutning bliver, ifølge projektforslaget, 218 millioner kroner.  Og i eksemplerne der bliver givet for individuel forsyning, kan man læse at såkaldte ”store kunder” får omkostninger på omkring 70.000 kroner, og mindre kunder på omkring 28.000 kroner for en kundeinstallation.

Flere beboere har henvendt sig til Gladsaxe Bladet med en bekymring over udsigten til udgifter – der kommer oveni eventuelle udgifter til separering af kloak- og regnvand.

Tilbyder abonnementsordning
Hvis en gennemsnitshusstand selv skal ud og købe og installere nyt fjernvarmeanlæg, vil det rigtig nok koste cirka 28.000 kroner, fortæller chef for Miljøafdelingen, Pia Vendelholt Christensen. Men udgiften er et estimat anvendt i beregningerne, og beskriver udelukkende den udgift en kunde kan forventes at have, såfremt man vælger selv at indkøbe og få opsat sit fjernvarmeanlæg.

Fjernvarmen tilbyder imidlertid en abonnementsordning til alle mindre og mellemstore kunder, hvor udgiften til fjernvarmeanlæg og opsætning er en del af abonnementsbetalingen, tilføjer hun.

– Gladsaxe Fjernvarme tilbyder en abonnementsordning, hvor hver husstand i gennemsnit betaler 255 kroner pr måned, som dækker udgifterne til nyt anlæg, installation og den løbende service på anlægget. Derudover tilbyder Gladsaxe Fjernvarme, at alle kunder kan tilslutte sig gratis i udbygningsperioden, mens vi alligevel har gravemaskinerne i området – en udgift som ellers udgør 30.000 kroner per husstand. Hver husstand betaler herudover selvfølgelig for sit varmeforbrug, fortæller Pia Vendelholt Christensen.

Udbygningen forventes, i forslaget, at være afsluttet helt i 2026.

Gladsaxe Byråd besluttede den 28. april at fravælge scenarier for fossile brændstoffer i projekter for kollektiv varmeforsyning.

”Den nye bekendtgørelse giver Byrådet konkret mulighed for at vælge, at den fremtidige opvarmning skal være grøn, og at der ved udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning derfor fremadrettet ses bort fra alternativer med fortsat brug af fossile brændsler (olie og gas)”, kan man desuden læse i referatet fra byrådsmødet.