- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Forskelle i trivsel

Udviklingen hos spæd- og småbørn danner fundamentet for barnets videre udvikling og trivsel i barndommen og i voksenlivet.

Hvert ottende har dog oplevet hårdhændede opdragelsesmetoder (dask, rusk, smæk eller at blive slået), hvert fjerde barn har mere skærmtid end anbefalet (børn i 2- og 3-årsalderen bør, ifølge WHO, ikke overskride en times skærmbrug om dagen) og hver ottende forælder er i risiko for stress og depression.

Det viser de første data fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE’s forløbsundersøgelse, SPOR, der skal følge børns udvikling og trivsel gennem livet.

Rapportens resultater viser også, at der er betydelig social ulighed i småbørns levekår og udvikling, hvilket er i tråd med, hvad tidligere undersøgelser har fundet, og peger på, at der stadig er behov for at have fokus på, hvordan vi styrker udvikling og trivsel blandt børn fra mindre ressourcestærke familier.

VIVE fortæller til Gladsaxe Bladet, at man ikke har resultater opdelt på kommuneniveau.