Grønne fortov skal (måske) fjernes
Marienborg-Alle-2.jpg
Grusfortovene på Marienborg Allé bliver ikke altid brugt af fodgængerne.  Foto: Peter Kenworthy.
Borgere havde lagt græs og plantet træer på privat fællesvejs grusfortove for at forbedre fremkommeligheden. Kommunen afventer en afgørelse i Vejdirektoratet på en klagesag

På Marienborg Allé (ved Skjoldborg Allé) ligger et villakvarter med privat fællesvej, hvor der ligger grusfortove, og ikke flisefortove som på de kommunalt ejede veje.

Ifølge Emilie Kallenbach, som bor på Marienborg Allé, har grusfortovenes tilstand i mange år været ringe, hvorfor de sjældent blev brugt af fodgængerne.

– Det var åbenlyst for alle fodgængere, at farbarheden langt fra var optimal. På denne baggrund besluttede beboerne på den øverste del af Marienborg Allé én gang for alle at gøre noget ved de miserable fortove, og igangsatte derfor på eget initiativ et større forskønnelses- og forbedringsprojekt, fortæller Emilie Kallenbach.

Der blev lagt rullegræs og plantet kirsebærtræer i december, og mange forbipasserende roste vejens nye udtryk. Men knap nok var græsset lagt, før et påbud lå i vores e-Boks fra kommunen om at fjerne græsset igen, tilføjer hun.

Emilie Kallenbach, der er master i biologi ved Københavns Universitet, siger at hun er forundret over, at kommunen ikke støtter op om naturbaserede løsninger, der blandt andet kan være med til at modvirke skybrudsrelaterede oversvømmelser – og som ikke gav nogen omkostninger for kommunen. Hun håber at Gladsaxe Kommune vil genoverveje beslutningen.

– Det er dejligt at være borger i en kommune, der som Gladsaxe ønsker at være foregangskommune hvad angår grønne initiativer. I al beskedenhed ønsker vi med vores grønne projekt at bidrage og være en del af denne udvikling, tilføjer hun.

Afventer afgørelse i Vejdirektoratet
Chef for afdelingen for trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune, Jacob Pryds Winkel, der behandler sagen, fortæller at han ikke kan gå i detaljer med den konkrete sag, da der pt. verserer en klagesag om forholdet i Vejdirektoratet.

– Vi værdsætter, at beboere iværksætter forskønnelses- og forbedringsprojekter i lokalområdet, som bidrager til en grønnere by. Når det gælder vejarealer er der dog samtidig en lovgivning, som vi skal tage højde for. Derfor anbefaler vi, at lokale initiativer sker i dialog med kommunen, så vi er sikre på i tide at kunne vejlede på bedste måde om muligheder og eventuelle begrænsninger, fortæller Jacob Pryds Winkel.

– I Gladsaxe Kommune arbejder vi for at fremme en mere grøn og klimavenlig by, men vi arbejder også for en by, som er tilgængelig og sikker for alle. Det betyder, at vi i hver enkelt sag skal afveje forskellige hensyn op mod hinanden – fremkommelig og sikkerhed overfor det grønne. Nogle gange kan begge hensyn tilgodeses, og andre gange gør konkrete forhold, at vi er nødt til at prioritere mellem de forskellige hensyn, tilføjer han.

Lige nu afventer kommunen en afgørelse i Vejdirektoratet om sagen, og så vil man efterfølgende gå i dialog med de berørte på Marienborg Allé og drøfte, om man kan finde løsninger, der både understøtter en grøn og tilgængelig by.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top