- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hvem har ret?

Her i bladet ængstes handicaporganisationerne for næste års budget fordi de frygter for nedskæringer. Udvalgsforkvinde Kristine Henriksen beroliger idet hun nævner at området er højt prioriteret.

Her kan den menige læser måske ikke følge med. Jeg savner at Kristine Henriksen fortæller om hvordan det er gået siden 1 januar 2017 hvor hun har været forkvinde. Hvor mange har fået flere timer til hjælp og hvor mange har fået færre timer?

Hvor mange timer har dem der fik hjælp da Kristine Henriksen blev forkvinde så i dag. Hvad forventer hun sker i budgettet bliver der flere eller færre timer til de handicappede.

Siden hun ikke praler med de opnåede resultater og lover fremgang til næste år kunne jeg da blive bange for at det faktisk står dårlige til. Men måske kan dette blads læsere beroliges?