- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mange er på deltid

26 procent af de kommunalt ansatte mellem 30 og 60 år arbejder på deltid – svarende til en arbejdstid på mindre end 32 timer om ugen. Men der er stor forskel kommunerne imellem.

I Ærø-, Lemvig-, Tønder- og Ringkøbing-Skjern Kommune er der mellem 37,2 og 39 procent der er på deltid. Og i Lolland-, Høje Taastrup-, Gladsaxe og Frederiksberg Kommune er tallet under 21 procent.

Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

– Hvis de dårligste kommuner lærer af de bedste, og sænker andelen af deltidsmedarbejdere til højst 21 procent, vil det kunne øge beskæftigelsen med 6.100 fuldtidspersoner, og øge den samlede effektivitet. Det øgede arbejdsudbud vil kunne frigives til den private sektor, men også afhjælpe mangel på f.eks. SOSU-assistenter og pædagoger i kommunerne, skriver DA i analysen.

Mange vil ikke op i tid
Der kan dog være mange grunde til at mange offentlige medarbejdere arbejder på deltid.

Ifølge et indlæg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, fra november, er både ledere og medarbejdere i ældreplejen tilfredse med de mange deltidsansættelser – og det er oftest nemmest at få vagtplanen i ældreplejen til at gå op, når medarbejderne er på deltid, da der skal være medarbejdere på arbejde hele døgnet.

– Ældreplejen sidder fast i et deltidsdilemma. Deltid får hverdagen til at fungere for ledere og medarbejdere, men problemet er, at deltid fungerer mindre godt for samfundet, som mangler arbejdskraft i ældreplejen, pointerer VIVE.

Ifølge en rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed fra maj 2020, ligger andelen af SOSU’er i Gladsaxe Kommune der arbejder på fuldtid lige over landsgennemsnittet på 10 procent. Resten er deltidsansatte eller timeansatte.

Den mest udbredte barriere for at få SOSU’erne til at øge deres arbejdstid er, ifølge både institutionslederne og ældrecheferne, at medarbejderne typisk ikke ønsker at gå op i tid. Næsten tre ud af ti deltidsansatte vil dog gerne op i tid – særligt dem under 50 år, viser rapporten fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed.