- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ny skoleretning?

Folkeskolereformen fra 2013, der kom efter en lockout af folkeskolens lærere, har ikke forbedret elevernes faglige resultater og gennemsnitlige trivsel. Det kunne man læse i en redegørelse om reformen fra Undervisningsministeriet i slutningen af maj.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (A) mener ikke at folkeskolen har brug for flere store reformer, men lægger i stedet op til at skolernes ansatte, elever, forældre og kommuner skal komme med bud på ændringer i skolen.

Dette skal ske gennem et nationalt samtale- og udviklingsprogram kaldet ’Sammen om skolen’.

Men hvis den daværende regering havde spurgt de parter man nu vil spørge, inden man lavede folkeskolereformen, havde man måske ikke behøvet at gøre det nu, for at rette op på en reform der ifølge Undervisningsministiet selv ikke virker efter hensigten.

Kvalitetstid
Gladsaxe Bladet har spurgt nogen af de parter som undervisningsministeren vil høre, hvilke ændringer de synes der skal være i skolen.

Skoleleder på Enghavegård Skole, Kristoffer Almer Færkel, mener at det er hensigtsmæssigt at Undervisningsministeriet holder igen med nye reformer og lægger op til, at man som skole og kommune får mulighed for at komme med bud på ændringer, som man finder hensigtsmæssige.

– Selv går jeg mere op i kvaliteten af den tid som børnene og de unge bruger på skolen end kvantiteten. Jeg kan se fordele i at kunne tilbyde flere timer med to voksne i klasserne. Det kan give endnu bedre muligheder for at komme tættere på børnenes læring og trivsel. Jeg ønsker at være med til at skabe en skole, hvor det ikke er mængden af tid der definerer motivationen hos den enkelte elev men indholdet i den tid de bruger på skolen, siger Kristoffer Almer Færkel.

Kortere skoledage
Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, fortæller at han ønsker at forkorte skoledagene med tre timer om ugen og bruge de frigivne ressourcer på flere to-lærertimer, samt at elevplanerne skal afskaffes.

– I stedet skal vi sammen skabe en enkel og præcis tilgang til kommunikationen om elevernes faglige og sociale udvikling. Vi skal gøre en særlig kvalitativ indsats vedrørende mål, midler og feedback for de elever, som har faglige og/eller sociale udfordringer, tilføjer Thomas Agerskov.

Med det stigende pres, der er i folkeskolen på både trivsel og læring, har vi brug for at faggrupperne arbejder sammen om løsningen, mener formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

– Kortere skoledag er bestemt en god ide, særligt de små børn har svært ved at koncentrere sig om skolen i de sidste par timer. Men jeg har en stor bekymring for, hvis de penge, som SFO’erne finansierede til den udvidede åbningstid i skolen ved skolereformens indførsel ikke kommer retur nu, hvor der lægges op til kortere skoledag, som jo betyder en udvidet åbningstid i SFO’erne, tilføjer Jon Olufsen.

Med folkeskolereformen fik elever på alle klassetrin blandt andet en længere skoledag med øget undervisningstid. Flere undersøgelser har vist, at skolebørnene selv og deres forældre mener, at børnene går for længe i skole, samt at presset på børn og unge aldrig har været større.