- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Økonomiaftale på vej

Regeringen og KL blev 8. juni enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2022. Aftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,4 milliarder kroner, hvilket blandt andet skal dække udviklingen med flere ældre og flere små børn.

– Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden, står der i aftalen.

– Regeringen har lovet, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre, siger finansminister Nicolai Wammen (A).

– Vi er tilfredse med, at regeringen har hævet servicerammen, så vi kan følge med, når der kommer flere ældre og små børn. 2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer, udtaler formanden for KL, Jacob Bundsgaard.

Corona-kompensation og grønne investeringer
I aftalen kan man blandt andet læse, at der gives et tilskud på 1 milliard kroner i 2022 til grønne investeringer, at der er potentiale for en yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen, samt at kommunerne kompenseres for coronaudgifter som øget rengøring for i alt 1,3 milliarder kroner i 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om at have en dialog om det faglige grundlag for en revision af Budgetloven (der blev vedtaget af Folketinget i 2012, og indebærer at det strukturelle offentlige underskud årligt højst må udgøre en halv procent af BNP), mens der fortsat vil være et loft over de kommunale investeringer i 2022.

Med aftalen får kommunerne desuden lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser, kan man læse i aftalen, der samtidig erkender at folkeskolen har brug for ro.

Ikke alle er lige begejstrede
Det er dog ikke alle der er lige glade for den nye økonomiaftale. Blandt andet kalder formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, økonomiaftalen for ”en fuckfinger til os med handicap”.

– Retorikken minder om 2010, hvor vi med handicap blev set som gøgeunger, der tog penge fra fx børn og ældre. Ambitionerne på handicapområdet er åbenbart aflyst. Det får konsekvenser for vores allermest sårbare borgere, tweetede Thorkild Olesen.

Og HK Kommunal mener at aftalen vil betyde tab af velfærd.

– Til trods for et løft på 1,4 milliarder kroner og en velkommen kompensation for de coronarelaterede ekstraudgifter undgår vi ikke, at den borgernære, kommunale velfærd kommer under pres til næste år, lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed.